Custodiom u borbu protiv bolesti žitarica

Custodia® je kombinirani sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u ratarstvu (pšenici, pšenoraži-tritikaleu, tvrdoj pšenici i ječmu) s protektivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem. Sadrži dvije aktivne tvari iz različitih kemijskih skupina koje imaju različiti mehanizam djelovanja: azoksistrobin i tebukonazol.

Custodia® osigurava da biljka ostane zdrava, ali i maksimalno iskorištenje potencijala biljke (prinos) i kvalitetu zrna, a što u žetvi rezultira vrhunskim prihodom po hektaru.

Azoksistrobin je aktivna tvar iz skupine strobilurina s vrlo širokim spektrom djelovanja. Ima izraženo preventivno djelovanje na površini biljnih organa – veže se na površinu lista, ali i određeno kurativno djelovanje zbog translaminarnog (prolazi s jedne strane lista na drugu) i sistemičnog širenja u biljci. On je specijalist za sve hrđe te za mrežastu pjegavost ječma i novi patogen ječma – ramularijsku pjegavost. Djeluje na nižim temperaturama od triazola pa je prikladan za ranija prskanja strnih žitarica.

Tebukonazol je aktivna tvar iz kemijske skupine triazola. U biljku se upija i premješta sistemično uzlaznim tokovima (akropetalno). Zbog izrazite sistemičnosti lako se premješta u mlada, rastuća tkiva. Karakterizira ga brz ulazak u biljku i dobra pokretljivost. To svojstvo je posebno značajno u vrijeme intenzivnog porasta kada je potrebno zaštititi i novoizrasle dijelove biljke. Djeluje u ranim fazama razvoja bolesti i pokazuje izraženo kurativno djelovanje. Specijalist je za septorijske pjegavosti lista i klasa kao i za palež klasa (Fusarium spp.). Također, djeluje i na pepelnice, hrđe i mrežastu pjegavost ječma.

Koje bolesti suzbija?

Aktivne tvari azoksistrobin i tebukonazol su izrazito kompatibilne, međusobno se dopunjuju osiguravajući preparatu visoku efikasnost i širok spektar djelovanjaCustodia® se primjenjuje tijekom vlatanja, klasanja i cvatnje strnih žita. Visoko je efikasan fungicid u kontroli bolesti lista, ali i klasa žitarica. Kod ječma najveću učinkovitost u suzbijanju uzročnika pjegavosti lista (Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis) i pepelnice iskazuje primjenom početkom vegetacije u proljeće (kraj busanja do početka vlatanja).

Od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-69) primjenjuje se u mekoj i tvrdoj pšenici i pšenoraži za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe pjegavosti lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.), a u razdoblju kad su povoljni uvjeti za razvoj bolesti.

ječmu se Custodia® primjenjuje za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis), hrđa (Puccinia spp.), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) i sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis), u razdoblju kad su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do kraja klasanja (BBCH 30-59).

Kako se primjenjuje?

Custodia® se u žitaricama primjenjuje u količini od 1,0-1,25 l/ha, uz utrošak vode od 100 – 500 l/ha. Dozvoljene su dvije primjene sredstva tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 14 do 21 dana između primjena.

Najbolje je fungicide u žitaricama primijeniti u fazi kad je biljka još zdrava i tretiramo je s ciljem da ne dođe do infekcije tj. zaraze (preventivna ili protektivna zaštita). Eradikativno djelovanje je u funkciji zaustavljanja širenja bolesti na biljci, a nakon ostvarene zaraze.

Custodia® pripada grupi fungicida koji pokazuju i tzv. „zeleni efekt“ kod biljaka. On se očituje u poboljšanju fotosintetičkih procesa, biljna (lisna) masa ostaje duže zelena, aktivnosti stoma i sl. što rezultira boljim usvajanjem vode i dušika od strane biljaka te poboljšanom pokretljivošću fotoasimilata.

Krajnji rezultat je produženje vegetacije, bolje nalijevanje zrna, povećanje prinosa i kvalitete zrna strnih žitarica te postotka sladi pivskog ječma. „Greening efekt“ vidljiv je u produženju vegetacije za 5-7 dana.

Izvor: Agroklub.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt