Sistemični insekticid za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) i štitastih moljaca (Aleyrodidae) na povrću, ukrasnom bilju i hmelju te repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na uljanoj repici.
Aktivna tvar: Pimetrozin, 500 g/kg
Grupa: Grupa 9B
Formulacija: vodotopive dispergirajuće granule – WG
Način djelovanja: Sistemično

Djelovanje i primjena:
Chess 50 WG je sistemični insekticid s posebnim načinom djelovanja. Djeluje na kukce koji sišu i
izuzetno je selektivan za ostalu korisnu faunu.
Djelatna tvar pimetrozin ubraja se u insekticide s antifidantnim učinkom tj. odbija kukce od ishrane.
Pimetrozin prodire kroz list te se sistemično kreće kroz biljku. Nakon što kukac svojim stiletom počinje
sisati billjne sokove, ubrzo prestaje sa ishranom, pri čemu dolazi do ugibanja zbog izgladnjelosti (kukac
ugiba nakon 1 do 4 dana). Nakon aplikacije 2 sata ne smije pasti kiša. Optimalne temperature za
djelovanje sredstva su kad je dnevna temperatura iznad 18 °C, a noćne ne padaju ispod 15 °C.
CHESS 50 WG je insekticid sa specifi čnim kontaktnim i želučanim djelovanjem na lisne uši i štitaste
moljce te kontaktnim djelovanjem na repičinog sjajnika. Aktivna tvar pimetrozin prodire u biljno tkivo i
sistemično se, kolanjem sokova u biljci, raspodjeljuje čak i u novi rast biljke. Translaminarno djelovanje
sredstva CHESS 50 WG osigurava suzbijanje i skrivenih štetnika na biljci. Nakon tretiranja, štetnici se
odmah prestaju hraniti sisanjem. Ipak, štetnici u prvim danima nakon tretiranja još mogu ostati živi,
budući da usporeno ugibaju zbog posebnog mehanizma djelovanja sredstva. Međutim, nakon tretiranja
štetnici prestaju s razmnožavanjem i širenjem.

CHESS 50 WG se primjenjuje za zaštitu:
krastavaca u zaštićenom prostoru za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u količini:
– do 50 cm visine: 1,2 g/100 m2
– od 50 do 125 cm visine: 1,8 g/100 m2
– iznad 125 cm visine: 2,4 g/100 m2;
Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,02 %.;
krastavaca u zaštićenom prostoru za suzbijanje štitastih moljaca (Aleyrodidae) u količini:
– do 50 cm visine: 3,6 g/100 m2
– od 50 do 125 cm visine: 5,4 g/100 m2
– iznad 125 cm visine: 7,2 g/100 m2;
Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,06 %.
Preporučeni utrošak vode u krastavcima u zaštićenom prostoru je 600-1200 l/ha;
crveni kupus, bijeli kupus, kelj za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u količini 400 g/ha u najmanje 600 l vode/ha (40 g/1000 m2 u 60 l vode);
konzumnog krumpira za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u količini od 200 g/ha (20 g/1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 300-500 l/ha;
sjemenskog krumpira za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) kao vektora virusa u količini od
300 g/ha (30 g/1000 m2). CHESS 50 WG ne sprječava prenošenje Y virusa lisnim ušima. Preporučeni
utrošak vode je 300-500 l/ha;
salate glavatice na otvorenom za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u količini od 400 g/ha u
600-1200 l vode/ha (40 g/1000 m2);
hmelj za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u količini 800 g/ha uz utrošak vode od 2000-4000 l/ha;
ukrasnog bilja na otvorenom i u zaštićenom prostoru za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u
količini:
– do 50 cm visine: 2,4 g/100 m2
– od 50 do 125 cm visine: 3,6 g/100 m2
– iznad 125 cm visine: 4,8 g/100 m2;
Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,04 %;
ukrasnog bilja na otvorenom i u zaštićenom prostoru za suzbijanje štitastih moljaca                           (Aleyrodidae) u količini:
– do 50 cm visine: 3,6 g/100 m2
– od 50 do 125 cm visine: 5,4 g/100 m2
– iznad 125 cm visine: 7,2 g/100 m2;
Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,06 %.
Preporučeni utrošak vode na ukrasnom bilju je 600-1200 l/ha;
ozime i jare uljane repice za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini od
150 g/ha. Sredstvo je najbolje primjeniti kada je uljana repica u fazi zelenog pupa (BBCH 51) i
kada je repičin sjajnik dosegao prag štetnosti, najkasnije kada je uljana repica u fazi žutog pupa
(BBCH 59). Preporučeni utrošak vode je 200-600 l/ha;

CHESS 50 WG primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u
nasadu. Bez obzira na utrošak škropiva uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu štetnika prilagođavanjem utroška vode razvoju pojedine kulture.

Mogući utjecaji na učinkovitost:
Više temperature (> 18 °C danju, > 15 °C noću) povoljno utječu na optimalno djelovanje sredstva
CHESS 50 WG. Kod nepovoljnih uvjeta za rast biljaka, učinkovitost sredstva može biti ograničena.

Ograničenja
Najveći broj dozvoljenih primjena tijekom jedne vegetacije u:
– ukrasnom bilju, krastavcima, kelju, crvenom kupusu, bijelom kupusu i salati glavatici je 3 puta;
– konzumnom krumpiru i hmelju je 2 puta;
– u sjemenskom krumpiru je 5 puta;
– u uljanoj repici je 1 puta.
Razmak između primjena je 10-14 dana.
Primjena sredstva CHESS 50 WG iz zrakoplova nije dozvoljena.

Plodored
Nakon primjene sredstva CHESS 50 WG mogu se saditi sve kulture u plodoredu (čak i kod prijevremenog preoravanja).
Karenca: 3 dana za krastavce; 7 dana za krumpir, salatu glavaticu, crveni kupus, bijeli kupus i kelj;
21 dan za hmelj; osigurana je vremenom primjene u uljanoj repici.
Radna karenca: 48 sati

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:
Grašak – za suzbijanje lisnih uši (Aphididae)
Primjena: u količini 0,24 kg/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha.Sredstvo se može primijeniti 2 puta u
vremenskom razmaku od 10-14 dana. A) Sredstvo se može primijeniti sve do pojave cvata na grašku.
B) Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada štetnika.
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do 30.10.2019., a dopuštena je primjena zaliha do 30.01.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt