Biološka zaštita insektima- Integrirana zaštita bilja

Biološka zaštita insektima se koristi i u konvencionalnoj i u biološkoj poljoprivredi, te je jedan od neophodnih elemenata integrirane poljoprivrede čiji cilj je smanjenje upotrebe kemijskih sredstva (pesticida). Iako se biološka zaštita insektima najviše koristi u plasteničkoj proizvodnji, također se može koristiti i na otvorenom; u povrtnjacima, voćnjacima, ukrasnom bilju, poljima itd.
Sve više i više poljoprivrednika, i u konvencionalnoj i u organskoj poljoprivredi uviđa koristi od integrirane zaštite bilje i biološke zaštite insektima. Natural pests control…using bugs
Biološki temeljena integrirana kontrola štetnika (Biologically based Integrated Pest Management (IPM)) je definirana prema FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations) kao „sustav kontrole štetnika koja koristi sve odgovarajuće tehnike na kompatabilan način radi smanjenjena populacije štetnika i te održavanja populacije istih na razini da ne uzrokuju ekonomsku štetu“.
Glavni razlozi koji su u zadnjem desetljeću vodili do prepoznavanja IPM kao ključnog alata u zaštiti bilja su bili: zagađenje okoliša od strane agro-kemikalija, rezistentnost na pesticide od strane velikog broja štetnika, te pojava sekundarnih štetnika kao rezultata upotrebe ne-selektivnih pesticida.
BioBee kompanija je među vodećim kompanijama u implementaciji biološki temeljene integrirane kontrole štetnika (IPM) u zatvorenim i otvorenim prostorima. Protokoli su razvijani od strane BioBee stručnjaka za integraciju korisnih insekata i grinja zajedno sa selektivnim pesticidima. Ti protokoli se koriste i za konvencionalnu i za organsku proizvodnju voća, povrća i ukrasnog bilja.

BioBee osigurava naprednu proizvodnju, efikasnu logistiku te distribucijsku mrežu u razvoju novih proizvoda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt