Biološka zaštita insektima- Integrirana zaštita bilja

Biološka zaštita insektima se koristi i u konvencionalnoj i u biološkoj poljoprivredi, te je jedan od neophodnih elemenata integrirane poljoprivrede čiji cilj je smanjenje upotrebe kemijskih sredstva (pesticida). Iako se biološka zaštita insektima najviše koristi u plasteničkoj proizvodnji, također se može koristiti i na otvorenom; u povrtnjacima, voćnjacima, ukrasnom bilju, poljima itd. Sve više i […]