Uspješan uzgoj origana

Origano ( Origanum vulgare L.) je višegodišnja, zeljasta biljka iz porodice usnača (Lamiaceae /Labiaceae). Budući da se radi o kulturi toplog podneblja, na našem je području najzastupljenija u području Mediterana.

Agroekološki uvjeti uzgoja origana

Temperatura
Radi se o biljci prilagođenoj toplijim podnebljima ( Mediteran) te prema tome origano ima velike zahtjeve prema toplini i svjetlosti. Pogoduju joj osobito osunčani prostori.

Voda
Budući da je origano mediteranska kultura koja nema prevelike zahtjeve prema vodi, potrebno je voditi računa da se u tlu ne nalazi prevelika količina vlage.

Tlo
Origano uspijeva na svim tipovima zemljišta. Najbolji rezultati u uzgoju postižu se na plodnim, dubokim i rastresitim zemljištima. Prevelika količina vlage u tlu negativno će utjecati na ovu kulturu.

Također treba paziti na plodored, odnosno povratak na istu površinu tla nakon 3-5 godina odmora. Najpovoljnije je saditi kulture koje ostavljaju tlo rastresitim te imaju herbicid djelovanje. Prije sjetve treba dobro po orati površinu tla na dubinu oko 40 cm, te se preporučuje gnojidba stajnjakom u količini od 20-30 t/h, a ako se koristi mineralno gnojivo preporuka je koristiti NPK 15:15:15. Sadnja origana se može obavljati u jesen ili proljeće. U jesenskoj sadnji koju je najbolje obaviti sredinom listopada, a ovisno od klimatoloških prilika u godini. Biljke se sade nešto dublje zbog većih mogućnosti mraza. Sklop sadnje je: 60-70 biljaka  između redova te 25 cm između biljaka u redu, to je otprilike 57 000-66 000 biljaka po hektaru.

Sustav navodnjavanja „kap po kap“

Budući da je origano tipična mediteranska biljka čija rodnost značajno ovisi od ekoloških čimbenika, pa je poznavanje ekologije područja, izbor mikro lokacije i položaja za podizanje nasipa je od iznimne važnosti.
Navodnjavanje u suvremenom uzgoju origana je je redovita i ekonomski opravdana mjera kojom se povećava profitabilnost do 30 %. Količina vode potrebne  za navodnjavanje ovisi o: tipu zemljišta, podlozi te količini oborina. Preporučeni tip navodnjavanja je „kap po kap“. Sustav takvog lokaliziranog navodnjavanja štedi vodu te s minimalnom količinom vode se postižu maksimalni učinci u biljnoj proizvodnji.  Također pri navodnjavanju „kap po kap“ sadržaj vode u tlu može se neprestano održavati u optimalnim granicama za biljku.

Koristi od navodnjavanja kap po kap:

– Povoljniji rast i razvoj biljke te viši prinosi i kvalitetniji plodovi

– Troše se male količine vode i energije;

-Djelotvornost gnojidbe

– Mogućnost primjene na različitim tipovima tala i reljefa

-Troškovi eksploatacije i održavanja su relativno mali u odnosu na druge irigacijske sustave

Neki od problema koji se mogu dogoditi su začepljenje kapaljki zbog tvrde vode ili čestica u tehnički neispravnoj vodi za navodnjavanje. Ali ako  i dođe do začepljenja zbog kamenca ili slučajnog oštećenja cijevi vrlo je lako pojedine dijelove zamijeniti ili popraviti uz pomoć stručnjaka.

Odabir pravilnog trenutka početka navodnjavanja iznimno je važan. Ako se navodnjavanjem počne prerano i navodnjava prečesto, nepotrebno se gube veće količine vode i energije, što financijski nepotrebno opterećuje proizvodnju. Kvaliteta vode kojom se navodnjava ima značajnu ulogu jer kada se navodnjava vodom lošije kvalitete može doći do smanjenja prinosa, narušavanja kakvoće te oštećenja sustava za navodnjavanje i degradacije tla.

Veliki izbor sistema za navodnjavanja potražite u Danon d.o.o. u Donjem Stupniku

Izvor:
Gospodarski list 8/2020 ( 42-43)
Agroklub: Origano

Image by photosforyou from Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt