Od polja do stola – u srcu Europskog Zelenog sporazuma

2020 godina je proglašena Međunarodnom godinom biljnog zdravstvaOpći cilj Međunarodne godine biljnog zdravstva je podizanje razine svijesti javnosti i kreatora politika na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini o važnosti i doprinosu biljnom zdravstvu, a u skladu s postizanjem ciljeva UN-ovog održivog razvoja, koji se tiču rješavanja pitanja od globalnog značaja, uključujući glad, siromaštvo, prijetnje okolišu, jačanje sigurne trgovine i gospodarski razvoj. Cilj je da se u godini biljnog zdravstva i prvog predsjedanja RH Vijećem EU, područje biljnog zdravstva učini vidljivim na europskoj razini te da se tim događajem, koji će Hrvatsku pozicionirati kao bitnog čimbenika u zajedničkoj europskoj agendi održive poljoprivrede, pošalje jasna poruka o važnosti biljnog zdravstva u širem kontekstu sigurnosti hrane, zdravlja šuma i zdravlja ljudi. Budući da veliki broj štetnih organizama i biljnih bolesti ugrožava proizvodnju hrane te se na globalnoj razini izgubi i do 40 % usjeva zbog štetnih organizama i biljnih bolesti, cilj međunarodne godine biljnog zdravstva je i pomoći u suočavanju sa budućim izazovom u nastojanju zaštite bilja i prilagodbe klimatskim promjenama. Odredbe novih propisa posebno su usmjerene na učinkovitiju zaštitu EU od štetnih organizama koji se potencijalno mogu unijeti na područje EU putem globalizacije trgovine, kao i promjenom klimatskih uvjeta.

Cilj novih strategija EU je stvaranje osnovnih preduvjeta za učinkovitu proizvodnju zdravstveno ispravnog bilja u poljoprivredi i šumarstvu, te osiguranje dovoljnih količina zdravstveno ispravne i visokokvalitetne hrane. Dakle, javno zdravlje, sigurnost hrane, zdravlje životinja i zdravlje bilja treba promatrati zajedno, a ne pojedinačno; tzv. One Health approach.

Europski zeleni sporazum „Green deal“ (EZS)

Europska komisija je 11. prosinca 2019. godine objavila strateški dokument „Europski zeleni sporazum“ („Green Deal“)  koji predstavlja jedan od prioriteta EK za razdoblje od 2019. do 2024., kao i usmjerenje zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) od 2021. do 2027. godine. Glavni cilj dokumenta je transformacija EU ekonomije za održivu budućnost te je jedan od ciljeva da prehrambeni sustav bude održiviji, otporniji i ravnopravniji,  a  smanjenje šteta od štetnih organizma kod biljaka i životnija je jedan od dijelova tog Zelenog sporazuma.

Jedna od strategija unutar EZS je i strategija Od polja do stola – „From farm to fork“
From farm to fork

U toj strategiji iznijeti su elementi buduće prehrambene politike, uključujući smanjenje korištenja pesticida i gnojiva u poljoprivredi, promicanje zdrave prehrane i unaprjeđenje položaja poljoprivrednika u lancu vrijednosti hrane.

Europski poljoprivrednici ključni su za upravljanje tranzicijom,  a strategija  „Od polja do stola“ bi trebala ojačati njihov napor u zaštiti okoliša i očuvanju bioraznolikosti sa povećanom i boljom upotrebom održivih praksa, kao što su precizna poljoprivreda, ekološka poljoprivreda, agrošumarstvo i stroži standardi u vezi dobrobiti životinja na farmama. Također, prema tim mjerama bi trebalo nagrađivati poljoprivrednike za veću uspješnost na području okoliša i klime, uključujući skladištenje ugljika („carbon sequestration“) te bolje upravljanje hranjivim tvarima radi poboljšanja kvalitete vode i smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Slika 1. Ciljevi strategije “Od polja do vilice”

Strategija “Od polja do stola“  bi trebala ubrzati prijelaz na održiv prehrambeni sustav koji bi trebao:

– imati neutralan ili pozitivan utjecaj na okoliš

– pomoći u ublažavanju klimatskih promjena i prilagođavanju njenim utjecajima

– smanjiti gubitak biološke raznolikosti

– osigurati sigurnost hrane, prehranu i javno zdravlje pazeći da svi imaju pristup sigurnoj, hranjivoj i održivoj hrani u dovoljnim količinama

– sačuvati pristupačnost hrane uz istodobno ostvarivanje pravednijih ekonomskih povrata, potičući konkurentnost sektora opskrbe EU-a i promičući poštenu trgovinu

Izvor:
Glasilo biljne zaštite br.3/2020(str.311-319)
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_hr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt