U uljarice se svrstavaju biljke čijom preradom sjemena ili ploda se dobiva ulje koje se koristi za prehranu ljudi ili u industrijske svrhe. Najznačajnije uljarice na svijetu su: soja, uljna palma, uljana repica, suncokret, maslina, sezam, uljani lan; a u Hrvatskoj od ratarskih usjeva  tu su suncokret, soja, uljana repica i uljana tikvica. Prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi (APPRRR) u Republici Hrvatskoj izravna plaćanja za obradive površine pod uljaricama u posljednje tri godine dosta se mijenjaju, ovisno o cijeni na tržištu. Trend povećanja površina pod uljanom repicom i suncokretom može se pripisati stabilnijoj cijeni u usporedbi sa ostalim ratarskim kulturama, a pod sojom najviše kako bi dobili „zelena plaćanja“ zbog sojinog fiksiranja dušika, a budući da se te površine koriste kao ekološke nije dozvoljena primjena sredstva za zaštitu bilja.  Jedino uljana repica pripada među ozime usjeve, dok soja, suncokret i uljna tikva pripadaju jarinama.

Suncokret

Suncokret zauzima važno mjesto poljoprivrednih kultura u Republici Hrvatskoj, dok korovi značajno umanjuju njegov prinos. Poslije sjetve suncokreta usporedno niče i veliki broj jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova, koji se natječu sa suncokretom i oduzimaju mu životni prostor, vodu, svjetlo i hranjive tvari. Također treba paziti i na zemljišne štetnike-insekte; žičnjake, sovice, grčice hrušta i rovca. Zbog tih razloga je upotreba herbicida i insekticida nezaobilazna mjera u tehnologiji proizvodnji suncokreta.

Tvrtka Danon d.o.o. preporučuje slijedeće proizvode za zaštitu suncokretaGlyphogan je totalni herbicid koji suzbija sve iznikle korove – jednogodišnje i višegodišnje travne i širokolisne korove. Kao standardni herbicid u zaštiti suncokreta koristimo Racer – zemljišni herbicid koji suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove nakon sjetve, a prije nicanja suncokreta i korova u dozi od 2-3,5 l/ha, ovisno od tipa tla. Nakon nicanja travnih korova u korekciji možemo upotrijebiti Agil, sistemični herbicid koji suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove u dozi 0,5-2 l/ha u velikom broju širokolisnih usjeva.

Soja

Soja je jedna od popularnijih kultura u RH Prema podacima Državnog Zavoda za statistiku u 2014.  u RH 47 000 ha bilo pod sojom, da bi  se 2016. taj broj povećao za 67 %, odnosno 78 614 ha je bilo pod sojom. Takvo povećanje je rezultat promjena u sustavu potpora. Inače soja je druga najvažnija uljarica na svijetu, odmah iza palminog ulja. Uz visok sadržaj ulja, sjeme soje je bogato i bjelančevinama, pa je soja vrijedna stočna hrana, ali i vrijedna namirnica u prehrani ljudi.

Suzbijanje korova u soji je vrlo važna i zahtjevna mjera. Ako se primjena herbicida ne obavi pravovremeno i na pravilan način može doći do značajnog smanjena prinosa. Najčešći i najgori korov je ambrozija, ali i drugi korovi nisu manje štetni.Glyphogan je totalni herbicid koji suzbija sve iznikle korove – jednogodišnje i višegodišnje travne i širokolisne korove.

Zaštita od štetnika – U sušnim godinama s visokim temperaturama treba obratiti pažnju na grinje (obični i atlantski crveni pauk). Grinje je teško uočiti, ali je vidljiva paučinasta prevlaka na naličju lista. Grinje sišu biljne sokove, pa se lišće suši i otpada. Akaricidi se primjenjuju kada se pregledom listova nađu tri ili više grinja po listu ili ako se utvrdi prisustvo grinja na više od 50 % listova bez obzira na brojnost.

Uljana repica

Danon d.o.o u svojoj širokoj paleti proizvoda drži i visoko kvalitetne proizvode za zaštitu uljane repice od korova i štetnika; 

Sultan® 50 SC  je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici. Sadrži 500 g/l aktivne tvari metazaklora.
U ozimoj uljanoj repici primjenjuje se u količini 1,5 – 2,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha.

Kalif® 480 EC je herbicidno sredstvo zemljišnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj uljanoj repici. Sadrži 480 g/l aktivne tvari klomazona. Herbicid klomazon djeluje kao inhibitor biosinteze biljnih pigmenata karotenoida. Tretirane biljke ubrzo izblijede (bleaching), nakon čega uvenu. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 0,15-0,2 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primjenu je potrebno obaviti većim kapljicama, za vrijeme mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka.

Kalif® Mega je zemljišni kombinirani herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici.  Optimalna učinkovitost sredstva se postiže kada se primjenjuje na korove u stadiju potpuno razvijenih kotiledona (BBCH 10). Kalif® Mega primijeniti najkasnije 3 dana nakon sjetve. Predsjetvenom pripremom tla potrebno je osigurati čvrsto ležište za sjeme. Grudice tla, pogotovo one koju su veće od 75 mm u promjeru, mogu smanjiti kontrolu korova i prouzročiti da sjeme bude nepravilno pokriveno što može uzrokovati štete u usjevima. Optimalna učinkovitost sredstva Kalif® Mega postiže se ako ubrzo nakon primjene padne kiša. Učinkovitost može biti smanjena na tlima koja sadrže više od 10% organske tvari. Za zaštitu uljane repice prepručamo još i Agil® 100 EC -selektivni sistematični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt