Zaštita uljane repice od korova, bolesti i štetnika

Sredstva za zaštitu uljane repice u ponudi Danon d.o.o.

SULTAN 50 SC je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici. Sadrži 500 g/l aktivne tvari metazaklor. U ozimoj uljanoj repici primjenjuje se u količini 1,5 – 2,0 l/ha uz utrošak vode 200- 400 l/ha;  a) nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) kad se kultura nalazi u stadiju razvoja BBCH 00 – 07. Primjena nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre- em) preporuča se na srednje teškim i teškim tlima. Prije primjene sredstva SULTAN 50 SC tlo treba dobro pripremiti, tako da sjeme uljane repice bude prekriveno slo- jem zemlje debljine 1,5 – 2,5 cm, kako bi se izbjeglo da sjeme repice dođe u dodir sa sredstvom; ili b) nakon nicanja usjeva (rani post-em) kad se kultura nalazi u stadiju razvoja 1 – 4 lista (BBCH 11-14). SULTAN 50 SC ne smije se primijeniti prije nego što usjev dostigne stadij potpuno razvijenih kotiledona i prvi pravi list. Usvaja se korijenom i hipokotilom korovskih biljaka. Za postizanje optimalne učinkovitosti sredstvo je potrebno primijeniti na korove u nicanju. Kod veće zakorovljenosti navedenim korovnim vrstama potrebno je primijeniti višu odobrenu količinu sredstva kako bi se postigla zadovoljavajuća učinkovitost. Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.

KALIF 480 EC je herbicidno sredstvo zemljišnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj uljanoj repici. Sadrži 480 g/l aktivne tvari klomazon koji djeluje kao inhibitor biosinteze biljnih pigmenata karotenoida. Tretirane biljke ubrzo izblijede (bleaching), nakon čega uvenu. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 0,15-0,2 l/ha uz utrošak vode 200- 400 l/ha. Primjenu je potrebno obaviti većim kapljicama, za vrijeme mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka. Optimalni uvjeti za nicanje, aktivan rast i razvoj korova (topli i vlažni uvjeti) pogoduju djelovanju sredstva. KALIF 480 EC treba primijeniti najkasnije 3 dana nakon sjetve. Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.

KALIF MEGA je selektivni kombinirani herbicid zemljišnog djelovanja namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jed- nogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em), u stadiju razvoja 00-05 prema BBCH skali, u količini 3 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Sa-stoji se od dvije aktivne tvari: 33 g/l klomazona i 250 g/l metozaklora. KALIF MEGA je već gotova kombinacija herbicida Sultan 50 SC i Kalif 480 SC. Optimalna učinkovitost sredstva KALIF MEGA postiže se kada se primjenjuje na korove u stadiju potpuno razvijenih kotiledona (BBCH 10). KALIF MEGA treba primijeniti najkasnije 3 dana nakon sjetve. Primjenu je potrebno obaviti većim kapljicama, za vrijeme mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka. Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.

EFICA 960 EC je zemljišni, selektivni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova u uljanoj repici primjenom nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 1,25-1,4 l/ha, u 200-300 l vode/ha. Djelatna tvar S-metolaklor pripada herbicidima iz skupine kloracetanilida. U toj kemijskoj skupini ističe se kao jedna od djelatnih tvari s najdužim rezidualnim djelovanjem i najvećom selektivnošću za kulturne biljke u kojima se upotrebljava. S-metolaklor ulazi u biljku preko koleoptilskog nodija biljaka u nicanju ili ubrzo nakon nicanja i ostaje aktivan u površinskom sloju tla te odatle djeluje i na kasniji ponik korova. Sprječava rast korova ometanjem diobe stanica. S obzirom da se radi o zemljišnom herbicidu za aktiviranje herbicidnog djelovanja potrebna je vlaga u tlu kako bi djelatna tvar dospjela u tekuću fazu tla i na taj način postala dostupna podzemnim dijelovima biljaka. Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Vrlo dobro djeluje na: obični koštan (Echinochloa crus galli), zeleni muhar (Setaria viridis), sivi muhar (Setaria glauca), pršljenasti muhar (Setaria verticillata), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense), obična svračica (Digitaria sanguinalis).

KOROV SULTAN KALIF KALIF MEGA
obična slakoperka (Apera spica-venti) + +
koštan (Echinochloa crus-galli) + + +
jednogodišnja vlasnjača (Poa annua) + + +
mišji repak (Alopecurus myosuroides) + +
divlja zob (Avena fatua) + +
svračica (Digitaria sanguinalis) + +
muhari (Setaria spp.) + +
mišjakinja (Stellaria media) + + +
obična konica (Galinsoga parviflora) + +
obuhvatna mrtva kopriva (Lamium amplexicaule) + +
bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia) + + +
perzijska čestoslavica (Veronica persicaria) + + +
kamilice (Matricaria spp) + +
obična rusomača (Capsella bursa-pastoris) + + +
mala kopriva (Urtica urens) + +
bijela loboda (Chenopodium album) + + +
obični šćir (Amaranthus retroflexus) + + +
crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum) + + +
purpurna iglica (Geranium purpureum) + +
poljski mak (Papaver rhoeas) + + +
poljska ljubica (Viola arvensis) + +
crna pomoćnica (Solanum nigrum) + + +
slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) + + +
ptičji dvornik (Polygonum aviculare) + + +
gorušica (Sinapis arvensis) + +
jarmen (Anthemis arvensis) + +
broćika (Galium aparine) + +
poljska čestika (Thlaspi arvense) + +
kužnjak (Datura stramonium) + +
mračnjak (Abutilon theophrasti) + +
poljska potočnica (Myosotis arvensis) + +
samonikle žitarice + +

AGIL 100 EC je selektivni sistemični herbicid koji se koristi nakon nicanja usjeva i korova za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova i samoniklih žitarica u uljanoj repici. Brzo prodire u list trava, translocira se do izboja, nodija, korijena i rizoma te djeluje na tkivo meristema gdje sprječava stvaranje masnih kiselina što rezultira razaranjem meristema. Korov prestaje rasti nakon 1-2 dana. Najprije požute najmlađi listovi, a korov potpuno odumire u razdoblju od 10-20 dana ovisno o vrsti korova, stadiju rasta i uvjetima u polju. Biljka ga brzo apsorbira pa kiša koja padne jedan sat nakon tretmana ne smanjuje djelotvornost. AGIL 100 EC suzbija brojne jednogodišnje travne korove, samonikle žitarice i višegodišnje trave. AGIL 100 EC možemo primijeniti u bilo kojem razvojnom stadiju, nakon što su korovi nikli. Raniji stadiji travnih korova su znatno povoljniji za suzbijanje, jer su korovi osjetljiviji na herbicid, pa ga uspješno možemo suzbiti i s nižim dozama. Najbolje rezultate postići ćemo kad ga primjenjujemo kad su korovi u intenzivnom porastu. Jednogodišnje trave suzbijamo u količini 0,8 – 1 l/ha, u 200 -400 l vode, kad trave razviju 3 lista pa sve do početka busanja. Višegodišnje trave, kao što su pirika i zubača, te divlji sirak suzbijamo u količini 1 – 1,5 l/ha, u 200 – 400 l vode, kad dostignu visinu od 15-30 cm. Kod neujednačenog nicanja navedenih korova bolji rezultati postižu se primjenom dvaju razdvojenih tretiranja (split-aplikacije): prvi put u količini od 1 l/ha i nakon 12-16 dana, a drugi put u količini od 1 l/ha (100 ml sredstva na 1000 m2). Bolje mehaničko usitnjavanje rizoma povisuje učinak suzbijanja tih korova iz rizoma.

LEOPARD5 EC je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u uljanoj repici. Način djelovanja, spektar suzbijanja travnih korova  i vrijeme primjene slični su kao i kod Agila 100 EC. Tretiranje treba obaviti poslije nicanja usjeva i travnih korova u vrijeme kad razviju 3-6 listova. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u količini 0,8-1,5 l/ ha ovisno o razvojnoj fazi korova (80-150 ml proizvoda u 20-40 l vode na 1000 m2):

  • – 0,8 l/ha kad je većina korova u fenofazi 3 lista,
  • – 1,0 l/ha kad je većina korova u fenofazi 4-5 listova,
  • – 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova

Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova koristimo ga u količini 1,5-3,0 l/ha ovisno o vrsti i razvojnoj fazi korova (150-300 ml proizvoda na 1000 m2):

  • – 1,5-2,0 l/ha za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u fenofazi 3-6 li- stova,
  • – 2,0-2,5 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens) kada je dostigla 10- 20 cm visine,
  • – 2,5-3,0 l/ha za suzbijanje zubače (Cyno- don dactylon) kada je dostigla 25-30 cm

Može se koristiti i u dva razdvojena tretiranja (split-aplikacije) u pola količine. Razmak između primjene korektivnih travnih herbicida i herbicida za suzbijanje širokolisnih korova mora biti najmanje 3 dana, u suprotnom se smanjuje učinak na korove.

CLAP 300 SL je selektivan sistemično-kontaktni herbicid namijenjen za suzbijanje širokolisnih korova, a primjenjuje se nakon nicanja usjeva, kad se korovi nalaze u razvojnoj fazi 2-6 listova u ozimoj uljanoj repici, prije otvaranja cvjetnih pupova u količini od 0,2-0,33 l/ha (20- 33 ml na 1000 m2). U ranijoj fazi razvoja korova koristiti niže, a u kasnijoj fazi više preporučene doze. Sadrži 300 g/l aktivne tvari klopiralid. Smije se koristiti najviše je danput godišnje na istoj površini.

ZAKEO XTRA (AMISTAR EXTRA) je preventivno-kurativni fungicid za suzbijanje crne pjegavosti (Alternaria spp.) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) na ozimoj i jaroj uljanoj repici. Koristi se u količini od 0,75–1,0 l/ha uz utrošak 400-600 l vode/ha. Dozvoljene su dvije primjene sredstva tijekom vegetacije: prvi puta kada je uljana repica u fazi BBCH 61-70 i drugi puta u razmaku od najmanje 21 dan. Kombinacijom dviju djelatnih tvari iz strobilurinske i triazolne skupine omogućava se širok spektar djelovanja na bolesti. Na ključne bolesti djeluje kurativno jer u vrijeme inkubacije zaustavlja rast micelija u biljnom tkivu. Azoksistrobin se odlikuje vrlo dobrim vezivanjem za lisnu površinu pa samim time kontaktno i preventivno djeluje na spore gljivica. Uz kontaktno djelovanje, azoksistrobin je jedina djelatna tvar iz skupine strobilurina koja posjeduje i sistemično djelovanje pa ulazi u biljne organe.

POLECI je kontaktno-želučani insekticid, iz grupe piretroida, koji suzbija repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini 0,3 l/ ha uz utrošak vode 300-400 l/ha (3 ml u 10 l vode na 100 m2). Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na ozimoj uljanoj repici; nakon dostizanja praga štetnosti do prije otvaranja cvjetova (BBCH 50-57). Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1. Sadrži 25 g/l aktivne tvari deltametrin. Primjenjuje se samo do početka cvatnje. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt