Zaštita kukuruza nakon nicanja

Suzbijanje korova nakon nicanja ima određenih prednosti jer imamo mogućnost biranja herbicida na osnovi vrste korova koji nam se nalazi u njivi (ne prskamo napamet), dok nedostatak ovakve metode je cijena, jer ipak se radi o skupljoj varijanti zaštite u odnosu na tretiranje s zemljišnim herbicidima.

NIKITA
Nikita je selektivni sistematični herbicid koji u kukuruzu za zrno i silažu suzbija kako travne, jednogodišnje i višegodišnje; tako i široko- lisne jednogodišnje i višegodišnje korove. Sadrži tri djelatne tvari: kombinaciji nikosulfurona i dikambe, koja je standard u zaštiti kukuruza nakon nicanja, dodan je i mezotrion, koji djeluje i zemljišno – rezidualno 4- 6 tjedana nakon primjene. Nikita se odlikuje sa tri različita međusobno sinkronizirana mehanizma djelovanja.
Mezotrion (triketoni, HRAC grupa 2) djeluje na nivou kloroplasta blokiranjem HPPD enzima, neophodnog za fotosintezu. Dikamba (derivati benzojeve kiseline, HRAC grupa 0) inhibira diobu stanica u meristemskim tkivima. Nikosulfuron (sulfonilurea, HRAC grupa B) sprječava proces stvaranja acetolaktat sintetaze (ALS.)

Primjenjuje se u količini 0,4 kg/ha (40 g/1000 m2) nakon nicanja kukuruza (post-em) kada kukuruz razvije dva do devet listova (BBCH 12-19). Korove je poželjno suzbijati kada je kukuruz u fazi 2-4- 6 listova. Za poboljšanje učinka sredstvu je potrebno dodati okvašivač (Nu-film). Za postizanje optimalne učinkovi- tosti preporuča se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Uskolisni korovi najosjetljiviji su u stadijima 1-3 razvijena lista (do početka busanja), širokolisni 2-6 listova (ne više od 5 cm visine). U slučaju neravnom- jernog nicanja korova sredstvo je moguće primijeniti u razdvojenoj primjeni (split-aplikacija) unutar dozvoljenih stadija razvoja kulture pazeći da se ne prijeđe maksimalna dozvoljena količina sredstva od 0,4 kg/ha. Zahvaljujući snažnom međudjelovanju triju aktivnih tvari, Nikita odlično suzbija praktički sve jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i širokolisne korove koji zakorovljuju kukuruz: sirak, koštan, ambroziju, abutilon, čičak, lobode, šćir, dvornike, muhare, svračice, prosa, piriku, slak, osjak, gorušicu, konicu, kužnjak, mišjakinju, pastirsku torbicu, crnu pomoćnicu, ladolež, preslicu, štavelj, divlju kupinu i brojne druge korove.

Nikitu odlikuje najširi spektar djelovanja jer suzbija sve ekonomski značajne širokolisne i travne korove u kukuruzu, fleksibilna je u vremenu primjene, dugog djelovanja, sigurna za usjev i praktična za upotrebu!

TOMIGAN 250 EC
Tomigan 250 EC je translokacijsko-kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu, ozimoj i jaroj raži, ozimoj i jaroj zobi te ozimoj pšeno-raži, kukuruzu za zrno, luku, luku vlascu, mrkvi, peršinu , kupusu, maku, kimu, tulipanu, narcisi, livadama i pašnjacima, sjemenskim travama, ukrasnim i namjenskim travnjacima, voćnjacima jezgričavog voća.

Djelovanje i primjena:
TOMIGAN 250 EC suzbija slijedeće jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove: ljepljiva broćika (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria media), obični slak (Convolvulus arvensis), slatkasti dvornik (Polygonum convolvulus), poljska potočnica (Myostis arvensis), šćav (Rumex crispus), kupina (Rubus spp.), maslačak (Taraxacum officinale), kopriva (Urtica dioica), crna pomoćnica (Solanum nigrum), dvornik (Polygonum spp.), jarmen (Anthemis spp.), obični kostriš (Senecio vulgaris), suncokret (Heli- antus annuus), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), poljski mošnjak (Thlaspi arvense), rusomača (Capsella bursa pastoris), obični kužnjak (Datura stramonium) i dr.
Niža se količina koristi kod slabije zakorovljenosti. Korovi su najosjetljiviji u stadiju razvoja od 2-4 lista. Broćiku (Galium aparine) suzbija u svim stadijima razvoja, a najbolje u stadiju razvoja od 2-8 izdanaka. Bezmirisna kamilica (Matricaria inodora) osjetljiva je u fazi male rozete, dok se prava kamilica (Matri- caria chamomilla) suzbija u stadiju razvoja do 6 pravih listova. Sredstvo se primjenjuje u 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m²) vode.

Image: Colour pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt