Vrijeme je za vlastiti plastenik

Zbog sve nestabilnijih klimatskih prilika uzgoj biljaka u zaštićenim prostorima, kako bi se zaštitile od nepovoljnih klimatskih prilika, ima sve veću važnost. U zaštićenim prostorima, zbog specifičnih svojstava pokrovnih materijala vladaju povoljniji mikroklimatski uvjeti nego na otvorenom prostoru, pa time su i prinosi raniji kao i kvalitetniji i veći. Iako plastenici i staklenici koji su opremljeni opremom za reguliranje mikroklime imaju više prednosti,i za manji vrt i hobi bolji i jeftiniji izbor su jednostavniji tipovi objekata, tipa niski i visoki tuneli, kao i plastenici manjih površina za koje ne trebaju betonski temelji te se mogu i premjestiti, ovisno o potrebi.

Niski tuneli  (visine 40-60 cm, širine  50-100 cm) izrađuju se od drvenih, aluminijskih ili plastičnih lukova koji se postavljaju na 100 cm razmaka te preko kojih se postavlja folija debljine do 100 mikrona, ili agrotekstil. Važno ih je tako postaviti da se sa južne strane folija  može podignuti kako bise prozračilo za vrijeme toplih i vrućih dana. Niski tuneli se najčešće koriste za proizvodnju presadnica golog korijena i kao zaštita kultura, koje su posađene na otvorenome, od kasnih proljetnih mrazeva.  Kod visokih tunela (visine 150-180 cm, širine 200-450cm) koriste se aluminijske ili pocinčane cijevi kao lukovi. Kako bi bili što čvršći lukovi koji postavljeni na razmak od 150 cm na vrhu se povezuju pocinčanom žicom ili spojnicama. Za pokrivanje se koristi folija  od 100-150 mikrona, a za prozračivanje čeone stranice. Tuneli ne bi smjeli biti dulji od 25 m, kako bi prozračivanje putem čeonih stranica bilo što efikasnije. Tuneli bi se trebali postavljati na željenu površinu barem 14 dana prije sjetve ili sadnje kako se tlo što više zagrijalo, a sam tunel može zaštiti biljke do – 3 °C. Tunel štiti uzgajanu kulturu od kasnih proljetnih mrazeva, a sjetvom ili sadnjom u tunel može se produžiti period berbe u jesen. Ozime kulture se beru prije sadnje glavnih kultura u proljeće.

Plastenici su stabilni zaštićeni prostori, koji se pokrivaju sa folijama debljine od 150-300 mikrona. Plastenici bez grijanja mogu se koristiti kad vanjska temperatura nije niža od -8 °C. Veličina plastenika ovisi o potrebama i namjeni, pa npr. površina plastenika za osobne potrebe obično je u rasponu od 30-100 m2. Za uzgoj povrća minimalna površina koja se preporučuje je 3*4 m, a visina minimalno 2m.

Za izgradnju plastenika prema pravilniku  o jednostavnim i drugim građevinama i radovima stoji kako se bez građevinske dozvole može graditi: građevina i oprema namijenjena proizvodnji u zatvorenom prostoru:  Plastenici širine do 6 m, najveće visine do 3,5 , bez temelja, poda i komunikacijskih traka.

 

Korištenje plastenika

Plodored

Za izradu plana korištenja zaštićenih prostora potrebno je voditi brigu o plodoredu, koji predstavlja prostornu i vremensku izmjenu uzgajanih kultura na određenoj površini. Između ponovljenog uzgoja na istoj površini trebalo bi proći barem tri godine. Također, treba izbjegavati i uzgoj kultura iz iste porodice jedne za drugom.

Malčiranje i prekrivanje usjeva agrotekstilom za optimalan rast

U zaštićenim prostorima se primjenjuju još dva postupka u svrhu osiguravanja optimalnih uvjeta za rast i razvoj uzgajanih kultura. To su malčiranje tla i izravno prekrivanje usjeva agrotekstilom.Malčiranje tla,odnosno, pokrivanje polimernim ili organskim materijalima (slama, sijeno, usitnjena kukuruzovina) je agrotehnička mjera koja ima svrhu poboljšati uvjete uzgoja olakšati njegu povrćarskih kultura tijekom vegetacije. Primjenom crnih, prozirnih (transparentnih) i poluprozirnih (fotoselektivnih) folija povećava se temperatura tla, što izravno utječe na brži rast biljaka, ranije dozrijevanje plodovapovećanje prinosa, ali i kvalitetu plodova. Ove folije se primjenjuju u zimskom i rano proljetnom uzgoju (salata, paprika, rajčica, krastavci, kupusnjače). Za kulture koje se uzgajaju tijekom ljeta može se primijeniti bijela, odnosno, crnobijela folija s bijelom stranom okrenutom prema gore kako bi se čim više sunčevog zračenja reflektiralo i spriječilo podizanje temperature tla iznad optimuma. Malčiranjem tla smanjuje se gubitak vode iz tla, sprječava erozija tla i smanjuje ispiranje hranjiva u dublje slojeve tla i podzemne vode. Prije postavljanja folije, tlo treba biti dobro pripremljeno i usitnjeno kako bi se ostvario što bolji kontakt između folije i tla, što doprinosi boljem zagrijavanju tla.

 

Navodnjavanje kapanjem, ali i za prihranu

U kombinaciji s malčiranjem najčešće se primjenjuje navodnjavanje kapanjem. Sustav za navodnjavanje kapanjem postavlja se ispod malča, a njime se može provoditi i prihrana, odnosno, fertirigacija. Ovim načinom se voda i hranjiva dodaju u optimalnim količinama u blizinu korijena biljaka. 

U poljoprivrednoj ljekarni Danon d.o.o. u Donjem Stupniku možete naći kvalitetne folije za plastenike i mulch folije, kao i cjelokupnu opremu za navodnjavanje  i ostalo potrebno za kvalitetan uzgoj vaših kultura.

Izvor:
Gospodarski list 2/2021 (str.24-25 str.)
Agroklub.hr – Zaštićeni prostori za stabilnost proizvodnje

http://www.folijezaplastenike.eu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt