EC gel roaches® -EC gel protiv žohara

Jedna kap gela može eliminirati i do 50 žohara ! Precizno doziranje pomoću štrcaljke ! INSEKTICIDNI GEL – MAMAC ZA SUZBIJANJE ŽOHARAVrsta formulacije: RB – mamac (pripremljen za uporabu); gelKategorija korisnika: široka javnost (amaterska upotreba)Sastav (aktivna tvar): imidakloprid 2,15 % (CAS br.: 138261-41-3)Dostupna jedinična pakiranja: 5g EC GEL je insekticid namijenjen suzbijanju odraslih jedinki žohara: smeđi […]

EC gel ants® – EC gel protiv mrava

Uništava cijelu koloniju mrava ! Precizno doziranje pomoću štrcaljke ! INSEKTICIDNI GEL – MAMAC ZA SUZBIJANJE MRAVAVrsta formulacije: RB – mamac (pripremljen za uporabu); gelKategorija korisnika: Široka javnost (amaterska uporaba).Sastav (aktivna tvar): imidakloprid 0,01 % (CAS br.: 138261-41-3)Dostupna jedinična pakiranja: 5g EC GEL protiv mrava je insekticid formuliran kao mamac u gelu, namijenjen suzbijanju štetnih vrsta […]