Primjena mineralnih gnojiva u sustavu navodnjavanja kapanjem (fertirigacija) u proizvodnji šećerne repe u Baranji

Pokus navodnjavanja u proizvodnji šećerne repe tvrtke Danon d.o.o.

Navodnjavanje uz odvodnju, uređenje tla odgovarajućom obradom prilagođenom klimatskim uvjetima obavezne su agrotehničke mjere u poljoprivrednoj proizvodnji

U Republici Hrvatskoj navodnjava se vrlo mali broj poljoprivrednih površina i nalazimo se na jednom od posljednjih mjesta u Europi. Nedostatak sustavnog navodnjavanja značajan je rizični čimbenik proizvodnje pa se zadnjih godina događalo da suša (nedostatak biljci pristupačne vode i u njoj otopljenih biogenih elemenata) značajno smanjuje prirod korijena šećerne repe, a posebno prinos šećera po ha. Da bi se smanjila ta razlika koja jako ovisi o količini oborina tijekom vegetacijskog razdoblja, postavljena su dva velika poljska pokusa na površinama Agrokora (farma Topolik) i na OPG-u dipl. inž. Ive Matijačića u Duboševici s primjenom navodnjavanja kapanjem i fertirigacijom (bor + NPK).

Ispitivanje tla prije početka pokusa navodnjavanja

Prije osnivanja pokusa na pokusnim parcelama iz profila tla uzeti su uzorci tla za kemijske analize osnovnih fizikalnih i kemijskih značajki te procjenu pogodnosti tla za navodnjavanje. Istraživana tla su slabo alkalne do neutralne reakcije (pH 6,9-7,25), dosta humozna (3,03-4,01%), slabo do umjereno opskrbljena fosforom (8,2-12,7 mg), a umjereno kalijem (15,3-17,2 mg). Prema mehaničkom sastavu tla su praškaste ilovača, porozna (48,8-49,4%) i osrednjeg kapaciteta za vodu (36,8-39,1%) zrak (10,3-12,0%), malo zbijena (1,30-1,45%), a po tipskoj klasifikaciji, u Duboševici tlo je aluvijalno livadno dok je u Topoliku ritska crnica. Oba tla pogodna su za navodnjavanje.
Za praćenje sadržaja vlažnosti tla u polju ugrađena su dva tenziometra na dubinama 30 i 50 cm (slika ) i na osnovu tih vrijednosti, te količini i rasporedu oborine primjenjuje se navodnjavanje.
Uz ovaj način navodnjavanja (kap po kap), gdje se voda uzima iz obližnjih akumulacija, u vodu se dodaju vodotopiva gnojiva i to NPK 20-20-20 + mikroelementi s posebno naglašenim mikrohranjivom borom. Tako dodani bor utjecat će na povećanje sadržaja šećera u korijenu repe i povećati ukupni prinos šećera po ha.
Ova istraživanja provodi tvrtka „DANON“ d.o.o. u suradnji s proizvođačima opreme za navodnjavanje, prihranu i sredstava za zaštitu bilja iz Izraela.

Tenziometri za praćenje sadržaja vlažnosti tla

Dr. sc. Ivan Turšić, zn. savjetnik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt