Poljoprivreda na COP 24

Poljoprivreda je ključna za postizanje globalnih ciljeva, uključujući Ciljeve održivog razvoja i Ciljeve ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe Pariškog klimatskog sporazuma.  Klimatske promjene i poljoprivredne aktivnosti utječu na postizanje svih 17 ciljeva Održivog razvoja (SDG-Sustainable Development Goals). Kako bi se postiglo smanjenje emisije stakleničkih plinova, sukladno Pariškom sporazumu, potrebna je transformacija poljoprivrednih, ali i prehrambenih sustava. Ključne mjere u poljoprivrednim i prehrambenim sustavima mogu uključivati ​​primjenu tehnologija nove generacije, promjene u obrascima posjedovanja zemljišta, jačanje kapaciteta poljoprivrednika te promjene u distribuciji i dinamici stanovništva i radne snage. Takve mjere  stvorile bi višestruke koristi; uključujući poboljšanje obrazovanja, prehrane, zdravlja, lakše dostupnosti vodnih i sanitarnih sustava te osnaživanje žena i mladih,  a u konačnici bi stvorile uspješne ruralne zajednice.

Zbog važnosti poljoprivrede u smanjivanju klimatskih promjena i ove godine na klimatskoj konferenciji COP 24 (Conference Of the Parties) UNFCCC-a (United Nations Framework Convention on Climate Change) koji se održavao u Katovicama u Poljskoj od 3. do 14. prosinca 2018., bili su organizirani razni događaji vezani uz poljoprivredu.

Jedan od važnijih događaja je bio „Agricultural Advantage 2.0. – Transformacija poljoprivrednih sustava radi klimatskih promjena“ u organizaciji CGIAR-a, koji se sastojao od niza predavanja i sesija. Tijekom dva tjedna raspravljalo se o različitim temama vezanim uz transformaciju poljoprivrede sa ciljem smanjivanja  emisija stakleničkih plinova,  kao i prilagodbu klimatskim promjenama.


Slika 2. Jabuke sa poljskih plantaža koje su se svaki dan dijelile na COP 24

Tijekom događaja su bile pokrivene razne teme; primjena tehnologija nove generacije, pojačavanje sekvestracije ugljika u tlima, mobiliziranje financija iz javnog i privatnog sektora, bolje planiranje i provedba ulaganja; poboljšanje poljoprivrednih politika koje bi sve to lakše omogućivale te završni seminar pod nazivom „Jačanje transformacije prehrambenih sustava pogođenih klimatskim promjenama“ .

Tijekom završnog seminara Giulia De Castro, mlađa stručna suradnica Svjetske organizacije poljoprivrednika (World Farmers’ Organization) je istaknula da su poljoprivrednici  odgovorni za veliki dio emisije stakleničkih plinova, ali su isto tako i među najranjivijim skupinama pogođenim klimatskim promjenama; napomenula je da se poljoprivrednici trude smanjiti emisije, a neka od navedenih rješenja su obrada tla, integralna zaštita, zatvoreni ciklus proizvodnje hrane ….“Svi moraju jesti te su tako svi i uključeni u prehrambeni sustav. No, poljoprivrednici igraju ključnu ulogu te bi morali imati pristup sredstvima, moraju biti osnaženi i moraju biti kreatori vlastitog razvoja. Međutim, oni to neće moći učiniti sami, stoga će se dionici diljem svijeta morati zajedno udružiti kako bi se bolje adaptirali klimatskim promjenama, ali i smanjili emisije stakleničkih plinova uz povećanje i poboljšanje proizvodnje,  a istaknula bi i The Climakers inicijativu koju je  Svjetska organizacije poljoprivrednika pokrenula tijekom COP24, kao važan iskorak u tom smjeru“ zaključila je.


Slika 3. Ne-drvni šumski proizvodi izloženi u Poljskom paviljonu

Također jedan od zanimljvih događaja je bio seminar Act!on Agriculture u organizaciji Novog Zelanda, Francuske, Australije, Irske i Nizozemske koji se sastojao od zanimljive serije sesija i predavanja posvećenih poljoprivredi i ublažavanju klimatskih promjena. Koristeći razne primjere iz razvijenih zemalja te zemalja u razvoju, tijekom tri dana su se prikazale najbolje prakse i realne mogućnosti  kako se pomoću održive poljoprivrede može postići tzv. „triple win“ tj. „trostruka dobit“: povećanje produktivnosti uz istovremeno smanjivanje emisije stakleničkih plinova i jačane otpornosti poljoprivrede na klimatske promjene.

Na jednoj od  sesija seminara; Poljoprivrednici koji rade na smanjivanju svojih emisija (stakleničkih plinova) Katie Milne, predsjednica Federalnog udruženja poljoprivrednika Novog Zelanda je izjavila da poljoprivrednici na Novom Zelandu podižu standarde zaštite okoliša, uključujući zaštitu obalne površine, optimiziranja korištenja gnojiva te korištenje stočne hrane sa niskom razinom emisija. Također je izvijestila o značajnoj ulozi žena u ruralnim područjima u smanjenju ekološkog otiska kao i u prilagodbi klimatskim promjenama.


Slika 5. Pacific Koronivia paviljon na COP 24

Ostale obrađene teme na Act!on agriculture bile su : otpornost, produktivnost i učinkovitost poljoprivrede prema Pariškom sporazumu; povećanje agroekologije; potražnja na tržištu za održivom proizvodnjom hrane te izgradnja kapaciteta za praćenje emisija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt