Obavezno označavanje SZB radi poboljšanja upravljanjem rezistentnosti

Pružanje bitnih informacija poljoprivrednicima –  CropLife

Što je rezistentnost  na pesticide?
Rezistentnost štetnika na pesticide je otpornost jedinki u populaciji štetnika da prežive izloženost letalnim dozama primijenjenog pesticida. „Prva pojava rezistentnosti uočena je već s prvim primjenama ovih sredstava u praksi, dakle 50-ih godina prošlog stoljeća. Rezistentnost je genetski uvjetovana pojava i regulirana je genima za rezistentnost, koji su posljedica genetskih mutacija uzrokovanih dugotrajnom opetovanom primjenom pesticidnih sredstava. Rezistentne jedinke u populaciji se ne razlikuju po vanjskom izgledu (fenotipu) niti po životnim navikama u odnosu na normalno osjetljive jedinke. Može ih se jedino razlikovati po njihovoj tolerantnosti na ekstremne koncentracije pesticidnog sredstava. Na terenu se rezistentnost očituje kao postupni gubitak učinkovitosti jednog isprva učinkovitog sredstva, a nastaje nakon što je populacija štetnika bila tijekom dužeg razdoblja tretirana istim sredstvom ili sredstvom istog načina djelovanja čime se ubija većina osjetljivih jedinki, dok rezistentne preživljavaju“.

Koje su posljedice rezistentnosti ?
Otporne populacije štetočina smanjuju dugoročno učinkovitost pesticida na plod te poljoprivrednici imaju velike štete na svojim usjevima.

Kako poljoprivrednici mogu smanjiti rezistentnost?
Upravljanje rezistentnosti uključuje više strategija suzbijanja štetočina – uključujući pesticide kako bi se smanjila sposobnost štetočina za razvoj otpornosti. Način djelovanja pesticida je način u kojem aktivni sastojak djeluje na suzbijanje ciljanog štetočina. Što češće poljoprivrednici koriste isti način djelovanja, najvjerojatnije je da će se pojaviti rezistentnost. Korištenje pesticida na različite načine protiv istih štetočina jedan je od najučinkovitijih načine odgađanja ili izbjegavanja rezistentnosti. Kako bi se efektivno moglo upravljati rezistentnošću poljoprivrednici moraju znati o načinu djelovanja pesticida, što bi se moglo riješiti oznakama na proizvodima.

Kako industrija može pomoći ?
Članovi CropLife International dobrovoljno su se obavezali da će staviti informacije na svim oznakama način djelovanja proizvoda do 2023. godine, gdje je to pravno dopušteno.
Ohrabruju i sve druge proizvođače pesticida – izvan njihovog članstva – za usvajanje dobrovoljnog načina označavanja djelovanja proizvoda na svojiim proizvodima.

GROUP 7 FUNGICIDE

Slika 1. Primjer obilježavanja SZB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt