Nova knjiga – Načela integrirane zaštite bilja

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je objavio novi udžbenik „Načela integrirane zaštite bilja“ autorica prof.dr.sc. Božene Barić i doc.dr.sc. Ivane Pajač Živković.

Priručnik je sastoji od devet poglavlja (Uvod, procjena populacije štetnih i korisnih organizama, biološka raznolikost, ekološka infrastruktura, ekonomska prednost integrirane zaštite, minimalno zagađenje okoliša, biološka zaštita bilja, smjernice za provođenje integrirane zaštite bilja u različitim proizvodnjama i sigurnost hrane), a iza svakoga navodi se popis korištene literature, koji studentu omogućuje dodatno, šire znanje. Sve slike u priručniku su autorske. Načini procjene populacije štetnih organizama i prognozni modeli  navedeni su  za sve poljoprivredne kulture, s posebnim naglaskom na voćarstvo i vinogradarstvo zbog dugogodišnjeg iskustva autorica u području integrirane zaštite voćaka i vinove loze od štetnika. Osim studentima Agronomskog fakulteta, priručnik je namijenjen i drugima koji imaju u programu zaštitu bilja i svima onima koji su uključeni u provođenje mjera integrirane zaštite bilja.

Prema Organizaciji za hranu i poljoprivredu (FAO) Integrirana zaštita bilja (IZB) je procjena i primjena svih raspoloživih mjera zaštite bilja i drugih mjera koje sprječavaju razvoj populacija štetnih organizama, svodeći istovremeno na najmanju moguću razinu opasnosti po ljudsko zdravlje i okoliš. Što se tiče poljoprivrednika, IZB je najbolja kombinacija bioloških i kemijskih mjera za suzbijanje bolesti, štetnih kukaca, korova i drugih štetočina.

IZB nisu točno određeni precizni i strogi kriteriji nego fleksibilan sustav u kojem se dobro iskorištavaju lokalni resursi kao i najnovija istraživanja, tehnologija, spoznaja te iskustvo.
Ukratko, IZB je specifična strategija suzbijanja štetočina na najekonomičniji, kao i ekološki i društveno najprihvatljiviji način na pojedinoj lokaciji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt