brodyRodenticid – gotovi mamci za suzbijanje štetnih glodavaca – vrsta biocidnog pripravka 14

 BRODY 2.5 PASTE–  je mamac pripremljen za uporabu na osnovi aktivne tvari brodifakum (antikoagulant), namijenjen neprofesionalnim korisnicima, djelotvoran na odrasle i mlade jedinke kućnog miša (Mus musculus) i smeđeg štakora (Rattus norvegicus) nakon jedne konzumacije.

Upozorenje:oprez
Sadržaj: 150 g
Formulacija: RB mamac pripremljen za uporabu – rodenticidni mamci od 10-20 g u obliku paste.
Kategorija korisnika: opća javnost (neprofesionalni korisnici)
Odobrena uporaba: za suzbijanje kućnih miševa i štakora u zatvorenom prostoru, te štakora na otvorenom, oko zgrada.
Aktivna tvar: 1 kg mamca sadrži 0,025 g brodifakuma (0,0025 %); (3-(3-(4-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarin), EINECS br.: 259-980-5;CAS br.: 56073-10-0. Sadrži gorku tvar.
Prije uporabe obavezno pročitati Upute za uporabu pripravka, te ih se strogo pridržavati, kao i sve informacije koje su dostupne uz proizvod ili na mjestu prodaje.

Upute za uporabu i doziranje:

Način primjene:  mamce je dopušteno postavljati samo u zaštitnim (deratizacijskim) kutijama za mamce osiguranim protiv neovlaštenog otvaranja, koje se mora na vidljiv način označiti da sadrže deratizacijski proizvode; (“ne micati ili otvarati”, “sadrži rodenticid”, “naziv proizvoda ili aktivne tvari”, “u slučaju incidenta nazovite Centar za kontrolu otrovanja 01/23-48-342”).
Preporučene doze: 20-40 g mamca za kućne miševe (Mus musculus) i 100-200 g mamca za smeđe štakore (Rattus norvegicus) po mjestu postavljanja u zaštitnu kutiju za mamce. Ukoliko je potrebno postaviti mamac na više od jednog mjesta, najmanji razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara.
Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku svaka 2-3 dana  ukoliko se suzbijaju miševi, odnosno svakih 5-7 dana ukoliko se suzbijaju štakori,  kasnije jednom tjedno, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene, te redovito uklanjati uginule glodavce. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima.
Prije uporabe rodenticida treba uzeti u obzir mogućnost suzbijanja glodavaca nekemijskim metodama (npr. zamke).

Mjere za smanjenje rizika pri uporabi:
Obavezno nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije prilikom rukovanja s proizvodom, tijekom primjene mamaca ili sakupljanja uginulih glodavaca.
Ne smije se jesti, piti niti pušiti prilikom primjene proizvoda. Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.
Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.
Ne koristiti proizvod s brodifakumom kao trajne mamce (npr. za sprečavanje infestacije glodavcima ili praćenje aktivnosti glodavaca).
Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. U slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina.

Način djelovanja:
Mamac djeluje već nakon prve konzumacije. Odgođeno djelovanje sprječava glodavce da povežu otrov s uginućem drugih glodavaca. Zbog odgođenog početka djelovanja, antikoagulantni rodenticidi mogu pokazivati učinkovitost 4 do 10 dana nakon konzumacije mamca.
Proizvod sadrži gorku tvar koja sprečava ljude i kućne ljubimce da slučajno progutaju proizvod.
Antidot: Vitamin K1, koji smiju primijeniti samo medicinski/veterinarski stručnjaci.

Mjere zaštite okoliša: Mamci moraju biti postavljeni na način da ne budu dostupni djeci, kućnim ljubimcima i drugim neciljanim organizmima. Opasno za divlje životinje.
Potrebno je osigurati da su zaštitne kutije za mamce zatvorene i pričvršćene da ih glodavci ne mogu odvući s mjesta gdje su postavljene. Kod primjene proizvoda moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda.Ostaci proizvoda ne smiju se bacati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Rasuti proizvod mora se oprezno sakupiti te odložiti u odgovarajući zatvoreni spremnik do predaje pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada.

Uvjeti skladištenja: Proizvod se mora čuvati u originalnoj dobro zatvorenoj ambalaži, s originalnom etiketom, na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu, zaštićen od smrzavanja, i dalje od izravnog sunčevog svjetla. Pohraniti na mjestu koje je nepristupačno djeci, pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.

PROČITATI PRILOŽENU UPUTU PRIJE UPORABE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt