64. Seminar biljne zaštite u Opatiji

U Opatiji je od 4. do 7. veljače 2020. godine je bio održan 64. Seminar biljne zaštite u organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ). Seminar je održan pod sloganom „Zdravlje bilja za zdravlje ljudi” te je uvršten je u službeni kalendar događanja hrvatskog predsjedanja (HR PRESS 2020) Vijećem EU kao događaj tipa “D”.
Cilj seminara je da u godini biljnog zdravstva i prvog predsjedanja RH Vijećem EU, područje biljnog zdravstva se učini vidljivim na europskom nivou, te da bude događaj koji će Hrvatsku pozicionirati kao važnog čimbenika u zajedničkoj europskoj agendi održive poljoprivrede.  Također je bilo važno poslati jasnu poruku o važnosti biljnog zdravstva u širokom kontekstu sigurnosti hrane, zdravih šuma i zdravlja ljudi.
Seminar je bio fokusiran na pet tema koje široko obuhvaćaju i europski kontekst, budući da se radi o temama koje ulaze i u novu agendu Europske Komisije;
• Sigurnost hrane
• Rizici i opasnosti koje nosi unos i korištenje krivotvorenih i neregstriranih pesticida
• Opasnosti i rizici koje nose karantenski štetnici
• Zaštita zaštićenih prirodnih područja od bolesti i štetnika
• Zaštita šuma

Seminar je otvorila predsjednica HDBZ, prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić koja je istaknula „Ova godina je posebna jer je seminar u znaku svjetske godine biljnog zdravstva koju je proglasio UN, no nama stručnjacima koji smo cjeloživotni rad posvetili zaštiti bilja i kroz svoj radni vijek nastojali čuvati biljke, liječiti biljke, da bismo dobili zdrave biljke ta tako pomogli prehraniti čovječanstvo, nama fitomedicinarima svaka je godina- godina biljnog zdravstva“. Seminar se nastavio okruglim stolom u organizaciji Ministarstva poljoprivrede o „Sigurnosti hrane i zdravlja bilja na EU i nacionalnoj razini“ sa međunarodnim i domaćim sudionicima.
Održana su i brojna zanimljiva i korisna stručna predavanja u sekcijama: „Aktualni problemi i njihova rješenja“,“Nove tehnologije, postupci i sredstva za zaštitu bilja“ te u Šumarskoj sekciji .Također su organizirane i panel rasprave, kao i okrugli stolovi. Teme panel rasprava su bile „Mitovi i činjenice o zdravstveno ispravnoj hrani“ i „Rizik of krivotvorina i ilegalnog unosa pesticida“. Na toj Panel raspravi predsjednica udruge CROCPA Helena Pavičić je naglasila da „krivotvorena sredstva za zaštitu bilja (SZB) pokrivaju 10 % svjetskog tržišta, što je 5,8 milijardi US$, dok je u Kini i Indiji taj postotak i do 30 %. Takve krivotvorine nije lako prepoznati s obzirom na to da su prema svemu, pa i ambalaži, vjerne kopije”.

Industriji Sredstava za zaštitu bilja od presudne je važnosti da se SZB pravilno i odgovorno primjenjuju u skladu sa uputama na etiketi proizvoda. Udruga CROCPA radi toga provodi projekt „Stop nezakonitom SZB“, po uzoru na ECPA,  radi postizanja svijesti o opasnostima povezanim uz primjenu krivotvorina. Postoje brojni primjeri iz prakse o golemim štetama koje su nastale  zbog primjene takvih sredstava. Budući da nisu ispitana veliki su rizik za zdravlje ljudi, kao i za okoliš.
Seminar je završio sa dva okrugla stola „ Je li održiva uporaba pesticida uistinu održiva i „Kako zaštititi kulture u zaštićenim područjima prirode“.

 

Izvor:
Gospodarski List 3/2020, str. 16-17
Glas Slavonije,17.2.2020, str. 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt