Suzbijanje širokolisnih korova u lucerni

Lucerna (Medicago sativa L.) je višegodišnja kultura koja se uzgaja nekoliko godina na istoj površini. Koristi se za prehranu domaćih životinja; može se koristiti u zelenom stanju ispašom te nakon košnje kao sijeno, silaža i brašno.
Lucerna se sada nalazi u fazi mirovanja, ali sa poboljšanjem vremenskih uslova dolazi do rasta kako lucerne tako i korova koji su konkurencija lucerni što se tiče iskorištavanja hranjiivih materijala, svjetlosti i vode. Suzbijanje korova u fazi mirovanja lucerne se obavlja protiv zimskih i ranoproljetnih korova. Primjenom herbicida u lucerni postiže se veći prinos sijena koje je boljeg tehnološkog kvaliteta, a usjev lucerne duže traje. Ukoliko u usjevu ima korova, sjeno je loše kvalitete i stoka ga nerado jede.

Najčešći korovi koji štete lucerni u prvom otkosu su: rusomača (Capsella bursa pastoris) koja se javlja odmah nakon otapanja snijega i praktično kreće prije nego lucerna te ako je usjev stariji često ga preraste i u tom slučaju prvi otkos postaje praktično neupotrebljiv. Pored rusomače problematični korovi su: mišjakinja (Stellaria media), mrtva kopriva (Lamium sp.), veronika (Veronica officinalis) i drugi korovi. Problem širokolisnih korova korova u usjevu lucerne rješava se upotrebom herbicida. Tretiranje treba izvršiti obično u veljači (ukoliko su povoljni vremenski uslovi), u najtoplijem djelu dana kada su najviše temperature, jer je tada usvajanje preparata i uspeh tretiranja najbolji. Također bi bilo dobro da narednih nekoliko dana ne bude mrazeva.

Za uspješnu borbu protiv korova u lucerni Danon d.o.o. nudi herbicid Mistral 70 WG koji se koristi u etabliranoj lucerni u vrijeme zimskog mirovanja.
Također se preporučuje koristiti pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo) Nu-film te folijarno gnojivo Green Power – mješavinu kalcijevih i magnezijevih prirodnih minerala proizvedenih nano-tehnologijom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt