VAŽNO! – Obavijest o promjeni rješenja Merpan 80 WDG

Zbog promjena u Rješenju Ministarstva poljoprivrede za SZB Merpan 80 WDG od 8. siječnja 2018. (zbog obaveze da se postojeća rješenja usklađuju s najnovijim propisanim MDK na području EU) na etiketi se mijenja i dopunjuje slijedeće: Primjena: Kontaktni fungicid za suzbijanje uzročnika krastavosti plodova jabuka i krušaka (fuzikladija,Venturia spp.). Primjenjuje se prskanjem ili raspršivanjem, u […]

Suzbijanje širokolisnih korova u lucerni

Lucerna (Medicago sativa L.) je višegodišnja kultura koja se uzgaja nekoliko godina na istoj površini. Koristi se za prehranu domaćih životinja; može se koristiti u zelenom stanju ispašom te nakon košnje kao sijeno, silaža i brašno. Lucerna se sada nalazi u fazi mirovanja, ali sa poboljšanjem vremenskih uslova dolazi do rasta kako lucerne tako i […]