Sudjelovanje Danon d.o.o na 60. seminaru biljne zaštite u Opatiji

Djelatnici Danon d.o.o su i ove godine bili sudionici jubilarnog 60. Seminara biljne zaštite u Opatiji od 9-12 Veljače 2016. Kao i svake godine i na ovogodišnjem seminaru je bilo mnoštvo zanimljivih predavanja i referata.
Ove godine jedna sekcija bila posvećena i klimatskim promjenama koje znatno utječu na poljoprivrednu proizvodnju, kao i na prikladnu zaštitu, pa je veliki izazov naći odgovore i rješenja kako prilagoditi zaštitu od štetnih organizama pri promijenjenim klimatskim uvjetima. Jedna od aktualnih tema je bila i sekcija vezana uz Izobrazbu o sigurnoj uporabi sredstava za zaštitu bilja za profesionalne korisnike. Osim te dvije sekcije, ostale sekcije na seminaru su bile: Šumarstvo, Karantenski štetni organizmi, Fitofarmacija i Aktualnosti sa terena. Ukupno je prijavljeno 63 izlaganja u okviru ovih sekcija.
Također su aktualni bili i okrugli stolovi; jedan se bavio temom lanca gospodarenja ambalažnim otpadom vezanim uz zaštitu bilja, a drugi se bavio malim kulturama i malim namjenama sredstava za zaštitu bilja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt