Pantera QT

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, krumpiru, nasadima jabuka, vinove loze i uljanoj repici.

Pantera QT herbicid

Djelovanje i primjena:
Djelatna tvar kizalofop-p pripada skupini ariloksifenoksi propionata. Biljka ga usvaja putem lista. Bolji učinci ovog herbicida postižu se u ranijim fazama razvoja jednogodišnjih trava. Za primjene protiv višegodišnjih trava doze treba povećati.
Pantera QT suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove u nasadima jabuke, vinovoj lozi, soji, suncokretu, uljanoj repici, krumpiru i šećernoj repi primjenom nakon nicanja usjeva i korova. U suncokretu I uljanoj repici primjena dozvoljena samo prije cvatnje usjeva.
Suzbijanje jednogodišnjih travnih korova:
• za korovske trave u stadiju 1-3 lista: 0,8-1 l/ha (80-100 ml na 1000 m²)
• za korovske trave u stadiju 3-5 listova: 1-1,2 l/ha (100-120 ml na 1000 m²)
• za korovske trave u stadiju većem od 5 listova: 1,2-1,5 l/ha (120-150 ml na 1000 m²)
• U slučaju zakašnjele primjene djelovanje može biti smanjeno, te se tada sredstvo
primjenjuje u količini od 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m²)
Suzbijanje višegodišnjih travnih korova:
pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-20 cm, u količini 1,75-2,5 l/ha (175- 250 ml na 1000 m²)
divljeg sirka (Sorghum halepense) iz rizoma primjenom sredstva u količini od 1,5 l/ha (150 ml na 1000 m²) kada se korov nalazi u razvojnom stadiju od 3-5 listova
zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 15-20 cm, u količini 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m²)
Karenca: 49 dana za vinovu lozu i jabuku; 77 dana za soju, šećernu repu i krumpir; osigurana
je dozvoljenim vremenom primjene na suncokretu i uljanoj repici (samo prije cvatnje).
Pakiranje: 1 litra

AKTIVNA TVAR FORMULACIJA
kizalofop-p (kizalofop-P–tefuril), 40 g/l koncentrat za emulziju – EC

PREDNOSTI:

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

Ograničenja:

KULTURA KARENCA
Vinova loza i jabuka 49
Soja , šećerna repa i krumpir 77
Uljana repica ( samo prije cvatnje) i suncorekt OVP


naslovna

Više proizvoda:

Danon katalog možete preuzeti ovdje:


PREUZMI

VIJESTI