OBAVIJEST: Sakupljanje praznog ambalažnog otpada SZB za mjesec svibanj 2018. – nadopuna

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN –Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. objavljuje Mrežu skupljanja praznog ambalažnog otpada tvrtki članica CROCPA EKO MODELA za mjesec svibanj:

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: 
Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!
Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Nadopuna: 
Zasebna akcija sakupljanja ambalažnog otpada će se na zahtjev općine Rovišće održati 6.kolovoza u Rovišću, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Istarska županija

09.04.2018.

Finida bb (dvorište 6. maj) Umag 9.00 – 11.00
Brtonigla Nova Vas Brtonigla 12.00 – 14.00

 

Istarska županija

16.04.2018.

Poslovni prostor Parka d.o.o. Most 25

(u blizini parkirališta CIMOS)

Buzet 09.00 – 10.30
Parkiralište iza doma Josip Daus Cerovlje 12 Cerovlje 12.00 – 14.00

 

Istarska županija

20.04.2018.

Pokraj tvrtke Agrolaguna d.d.

 

Industrijska zona Žatika Poreč 09.00 – 11.00
Poljoprivredna zadruga Agroistra Industrijska zona Galižana 27 Pula 13.00 – 14.30

 

Primorsko – goranska županija

24.04.2018.

Poljoapoteka Cortina Novo naselje Mravinci bb Čavle 9.00 – 11.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

03.05.2018.

PZ Napredak K.Tomislava 40 Gradište 9.00 – 12.00

 

Brodsko – posavska županija

10.05.2018.

PPK d.o.o. Nova Gradiška Urije bb Nova Gradiška 9.00 – 13.00

 

 Brodsko – posavska županija

14.05.2018.

PZ Prvča,

Maloprodajno mjesto br.6

108. brigade ZNG br. 3 Sibinj 8.30 – 10.30
Agronom d.o.o. J. Kozarca 12 Bukovlje 11.30 – 13.00

 

Požeško – slavonska županija

18.05.2018.

Kutjevo d.d. Trg Graševine 2 Kutjevo 8.00 – 11.00
Kutjevo d.d. Trg Vilima Korajca 13 Kaptol 11.30 – 14.00

 

Požeško – slavonska županija

22.05.2018.

Kod autobusnog stajališta – Restoran Buba Trg Zrinskih i Frankopana Pleternica 8.00 – 11.00
Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e Čaglin 12.00 – 14.00

 

Požeško – slavonska županija

28.05.2018.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 9.00 – 13:00

 

Karlovačka županija

01.06.2018.

Bublić Commerce d.o.o. Ul. Dr. Vlatka Mačeka 26c Karlovac 8.00 – 10.00
Medven trgovina d.o.o. Mali Erjavec 4 Mali Erjavec 11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek Obrež Vivodinski 1 Vivodina 13.00 – 15.00

 

Brodsko – posavska županija

04.06.2018.

Braniteljska zadruga Kobaš Kloštarska 6 Slavonski Kobaš 09.00 – 11.00

 

Karlovačka županija

06.06.2018.

Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna Duga Resa 8.00 – 10.00

 

Osječko – baranjska županija

08.06.2018.

Općina Gorjani Kula 1 Gorjani 08.30 – 12.00

 

Ličko – senjska županija

11.06.2018.

Madig – Mrežnica d.o.o. Kralja Zvonimira 131 Otočac 8.00 – 10.00
Poljopromet d.o.o. Lički Osik 81 (Stari) Lički Osik (Stari) 11.00 – 13.00

 

Karlovačka županija

14.06.2018.

Madig – Mrežnica d.o.o. Salopek Selo 2 Ogulin 8.00 – 10.00

 

Karlovačka županija

19.06.2018.

Parkiralište NK Josipdol Karlovačka Josipdol 8.00 – 10.00
Benzinska postaja Plaški (preko puta) Plitvička cesta Plaški 11.00 – 12.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

27.06.2018.

Kooperacija Vupik Željeznička 33 Čakovci 08.30 – 10.30.
Agro Tovarnik Rusinjska b.b. Mikluševci 11.30 – 13.00

 

Bjelovarskobilogorska županija

28.06.2018.

P.Z. Štefanje Štefanje 84 a Štefanje 8.00 – 10.00

 

Bjelovarskobilogorska županija

02.07.2018.

DVD u Gudovcu Gudovac 41 Gudovac 8.00 – 10.00

 

Bjelovarskobilogorska županija

04.07.2018.

Šnajder d.o.o. Bilogorska 74 Kapela 8.00 – 11.00

 

Bjelovarskobilogorska županija

06.07.2018.

Sajmište u Garešnici   Garešnica 8.00. – 11.00.

 

Bjelovarskobilogorska županija

09.07.2018.

Sima-agro d.o.o. Donji Sređani 47 Dežanovac 8.00. – 10.00.

 

Sisačko – moslavačka županija

11.07.2018.

ABUNDAN d.o.o. Sv. Mihovila 19 Velika Ludina 8.00 – 11.00

 

Sisačko – moslavačka županija

13.07.2018.

Kod Društvenog doma Radićeva ulica Kutina 8.00 – 10.00
Sajmišna ulica kod Veterinarske ambulante Lipovljani 11.00 – 13.00

 

Sisačko – moslavačka županija

16.07.2018.

Komunalac Glina d.o.o. Jukinačka 104 Glina 8.00 – 11.00
PZ Prvča Barice Rapić 1a Sisak 12.30 – 16.00

 

Sisačko – moslavačka županija

18.07.2018.

Sajmište Popovača Moslavačka bb Popovača 8.00 – 11.00

 

Bjelovarskobilogorska županija

20.07.2018.

Parkiralište kod Općine Šandrovac Bjelovarska 6 Šandrovac 8.00. – 11.00.

 

Bjelovarskobilogorska županija

23.07.2018.

Sajmište Početak Bjelovarske ulice Veliki Grđevac 8.00. – 11.00.

 Bjelovarskobilogorska županija

25.07.2018.

Parking za teretna vozila u ulici Ljudevita Gaja Trg Križnog puta Daruvar 8.00. – 11.00.

 

Bjelovarskobilogorska županija

27.07.2018.

Sajmište Sv. Andrije bb Čazma 8.00. – 11.00.

 

Osječko – baranjska županija

27.07.2018.

Dvorište komunalnog društva Kolodvorska 1 Koritna 08.00 – 12.00

 

Sisačko – moslavačka županija

30.07.2018.

Prostor stočnog sajma u Sunji Sajmište bb Sunja 8.00 – 11.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

30.07.2018.

PTPO Baruz Patkovićeva 36 Bobota  8.00 -11.00

 

Požeško – slavonska županija

01.08.2018.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

03.08.2018.

PZ Bogdanovci Žrtava domovinskog rata bb Bogdanovci 08.30 – 12.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

08.08.2018.

Prostor kod sportske dvorane – Ivankovo Bošnjaci 12 Ivankovo 08.30 -12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

10.08.2018.

Trgovački obrt Tina I.G. Kovačića 106 Ilok  9.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

13.08.2018.

Agro Tovarnik Vl. Ivana Burika 34 Tovarnik 9.00 – 11.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

17.08.2018.

PZ Napredak Strossmayerova b.b. Babina Greda 9.00 – 10.00
PZ Napredak Velika Cerna 147 Cerna 11.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

20.08.2018.

CEZAREJA d.o.o. Soljanska 56 Drenovci 8.30 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

22.08.2018.

Ruris d.o.o. Strosmajerova 61 Bošnjaci 09.00 – 10.30
PZ Napredak V.Nazora 8 Bošnjaci 11.00 – 12.30

 

Brodsko – posavska županija

23.08.2018.

PZ Prvča,

Maloprodajno mjesto br.15

Alojzija Stepinca 18 Sikirevci 9.00 – 13.00

 Osječko – baranjska županija

24.08.2018.

PZ Topolje Republike 50 Topolje 8.30 – 10.00
Dom Kulture V.Nazora 32 Popovac 11.00 – 12.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

27.08.2018.

CEZAREJA d.o.o. Skorotinci 7

 

Otok

Industrijska zona

 8.30 -13.00

 

Zadarska županija

23.08.2018.

Nadinsko blato Nadin 8.00 – 10.00

 

Splitsko – dalmatinska i Dubrovačko – neretvanska županija

29.08.2018.

Poljoapoteka Hipodrom Put Piketa 24 Sinj 9.00 – 11.00
Poljopromet d.o.o. Jasenska bb Opuzen 14.00 – 16.00

 

Osječko – baranjska županija

29.08.2018.

Općina Kneževi Vinogradi Vaga prema Kotlini Kneževi Vinogadi 8.30 – 12.00

 

Osječko – baranjska županija

30.08.2018.

Agrar T.P.P. (Habada) Kralja Tomislava bb Selci Đakovački 8.30 – 10.00
Europlantaže d.d. Trg 2 Brođanci 11.30 – 12.30

 

Splitsko – dalmatinska županija

30.08.2018.

Poljopromet d.o.o. Glavina Donja 373 Imotski 8.00 – 10.00

 

Brodsko-posavska županija

03.09.2018.

Stočna pijaca Nova Kapela 9.30 – 12.30

 

Krapinsko – zagorska županija

03.09.2018.

Poljoprivredna mljekarska zadruga Zagorka Trg Sv. Jurja 8

(farma Jelenjak)

Desinić 8.00 – 10.00

 

Krapinsko – zagorska županija

04.09.2018.

Micak d.o.o. Kolodvorska 47a Marija Bistrica 8.00 – 10.00

 

Virovitičko – podravska županija

06.09.2018.

Slatina kom d.o.o. Trg Ruđera Boškovića (stara tržnica) Slatina 8.00 – 11.00

 

Virovitičko – podravska županija

07.09.2018.

Iza benzinske postaje u Pitomači Ulica Ljudevita Gaja 134 Pitomača 8.00 – 11.00

 

Virovitičko – podravska županija

10.09.2018.

PP Orahovica d.d. – Gutmanovci Zakov gaj Gutmanovci 8.30 – 12.00
PP Orahovica d.d. Zdenci b.b. Zdenci 13.00 – 14.30

 

Zagrebačka županija

12.09.2018.

Parkiralište gradskog stadiona Celine 8 Vrbovec   8.00 – 11.00

 

Zagrebačka županija

13.09.2018.

Sajmište u Dubravi Radnička ulica bb Dubrava Vrbovečka   8.00 – 11.00

 

Zagrebačka županija

14.09.2018.

Poljoapoteka Jakopović Lipovec Lonjski 17 Lipovec Lonjski

Kloštar Ivanić

8.00 – 11.00

 

Zagrebačka županija

17.09.2018.

Cipro d.o.o. Josipa Predavca 10 Dugo Selo 8.00 – 10.00
Sajmište Pisarovina Karlovačka 8A Pisarovina 11.30 – 13.30

 

Šibensko – kninska županija

19.09.2018.

PZ Primošten Burnji (skladište) Draga 6 Primošten Burnji 10.00 – 11.30
Dalmacija vino Split d.o.o.

Radna jedinica Drniš

I. Meštrovića 38

(lokacija Cecela)

Drniš 13.00 – 15.00

 

Zagrebačka županije i Grad Zagreb

20.09.2018.

Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. Rakitovac 244 b Vukovina 8.00 – 10.00
DVD Odranski Obrež (plato ispred) Obreška cesta 119 Odranski Obrež 10.30 – 12.00

 

Zagrebačka županije i Grad Zagreb

21.09.2018.

Poljoapoteka Papiga Črećan 10 b Sv. Ivan Zelina 8.00 – 11.00
Veterinarska ambulanta u Belovaru Varaždinska 55 Belovar 11.30 – 12.30

 

Zagrebačka županija

27.09.2018.

Poljoprivredna apoteka Agromarket „Poljoprivredna stanica“ Zrinski Frankopana 12 Jastrebarsko 8.00 – 10.00
Penić-promet Krašić 96 Krašić 10.30 – 12.00

 

Zagrebačka županija

28.09.2018.

Agronom d.o.o. Ulica 65. bataljuna ZNG 48 Ivanić Grad  8.00 – 11.00

 

Varaždinska županija

01.10.2018.

Polje d.o.o. Kolarova 2 Veliki Bukovec 8.00 – 10.00

 

Varaždinska županija

03.10.2018.

Poljodom d.o.o. Gospodarska 2 Ivanec 8.00 – 11.00

 Varaždinska županija

05.10.2018.

Sakupljalište repe (repodrom) Stjepana Radića 1 Vidovec 8.00 – 11.00

 Varaždinska županija

09.10.2018.

CIPRO d.o.o. Varaždinska bb Petrijanec, Majerje 8.00 – 11.00

 

Varaždinska županija

10.10.2018.

PZ Jalžabet

Prodavaonica br. 1

Suhodolska 21 Jalžabet 8.00 – 10.00

 

 

Koprivničko – križevačka županija

12.10.2018.

Agronom d.o.o. Trg Tomislava Bardeka 17 Sokolovac 8.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

16.10.2018.

Agronom d.o.o. Trg Matije Gupca 2 Novigrad  Podravski 8.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

18.10.2018.

Gola – općinsko skladište A. Šenoe Gola 8.00 – 12.00

 

Koprivničko – križevačka županija

22.10.2018.

Parkiralište ispred DVD-a Sv.Petar Orehovec 131 Sv.Petar Orehovec 8.00 – 11.00

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

23.10.2018.

Prostor tržnice Ulica 77. Samostalnog bataljuna ZNG-a 19 Grubišno Polje 8.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

25.10.2018.

Ager Bonus d.o.o. Palih boraca 1 Đelekovec 8.00 – 11.00

 

 Međimurska županija

05.11.2018.

Poljoprivredna zadruga Čakovec Kolodvorska 74 Donji Kraljevec 8.00 – 12.00

 

Međimurska županija

08.11.2018.

Poljoprivredna zadruga Čakovec Sajmišna bb Kotoriba 8.00 – 11.00

Međimurska županija

12.11.2018.

Kocen Agro d.o.o. Štrigova 76 Štrigova 8.00–11.00

 

Međimurska županija

15.11.2018.

Agromartin d.o.o. Čakovečka bb Sv.Martin na Muri 8.00-10.00

 

Međimurska županija

19.11.2018.

Dodlek – Agro d.o.o. Lipovke 6 Belica 8.00 – 11.00

 

Međimurska županija

22.11.2018.

Poljoposavec d.o.o. Matije Gupca 5a Dunjkovec 8.00 – 10.00

 

Koprivničko – križevačka županija

29.11.2018.

Reciklažno dvorište Adolfa Daničića bb Koprivnica 8.00 – 12.00

 

Koprivničko – križevačka županija

03.12.2018.

Industrijska zona Čret Kod skretanja za Lemeš Križevački Križevci 8.00 – 12.00

 

Koprivničko – križevačka županija

06.12.2018.

Agronom d.o.o. Kolodvorska 19 Đurđevac 8.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

10.12.2018.

Sajmište Sveti Ivan Žabno Zagrebačka bb Sveti Ivan Žabno 8.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

12.12.2018.

Sajmište Gornja Rijeka Novoselska ulica 15 Gornja Rijeka 8.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

14.12.2018.

Sajmište Kolodvorska bb Virje 8.00 – 11.00

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt