Nova sredstva Danon d.o.o. za zaštitu bilja

U 2018 godini tvrtka Danon d.o.o. u svojoj ponudi bogatija je za nekoliko novih sredstava za zaštitu bilja.

Amistar extra® – preventivno-kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u žitaricama, šećernoj repi, uljanoj repici, suncokretu i šumarstvu.Veliki broj pokusa u praksi dokazao je da Amistar Extra® osim odličnog djelovanja na bolesti ima i značajan utjecaj na fotosintezu i nalijevanje zrna što izravno utječe na povećanje uroda. Pored fungicidnog djelovanja, utvrđeno je da pripravak Amistar Extra® omogućuje biljkama da u stresnim uvjetima bolje iskoriste vodu i dušik.
Primjenjuje se za suzbijanje bolesti u:
a) ozimoj pšenici: pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici), rđe (Puccinia recondita), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola), smeđe pjegavosti pljevice (Stagnospora nodorum),
fuzarioza (Fusarium spp.) i sniježne plijesni (Calonectria graminicola) u količini od 0,6-1 l/ha
(6-10 ml/100 m2);
b) jaroj pšenici: pepelnice (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista pšenice
(Mycosphaerella graminicola), fuzarioza (Fusarium spp.) i sniježne plijesni (Calonectria
graminicola) u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml/100 m2);
c) ozimom ječmu: pepelnice (Blumeria graminis f. sp. hordei), rđe (Puccinia hordei), mrežaste
pjegavosti (Pyrenophora/Drechslera teres) i sive pjegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) u
količini od 0,6-1 l/ha (6-10 ml/100 m2);
d) jarom ječmu: pepelnice (Blumeria graminis), smeđe hrđe ječma (Puccinia hordei), mrežaste
pjegavosti ječma (Pyrenophora/Drechslera teres) i sive pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium
secalis) u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2);
e) zobi: pepelnice (Blumeria graminis) i narančaste hrđe zobi (Puccinia coronata) u količini od
0,6-0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2);
f) raži: pepelnice (Blumeria graminis), smeđe hrđe (Puccinia dispersa) i sive pjegavosti lista raži              g) tritikalu: pjegavosti lista pšenice (Mycosphaerella graminicola), smeđe pjegavosti pljevica (Stagonospora nodorum) i pšenične hrđe (Pucinia triticina) u količini 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml/100 m2);
S primjenom na žitaricama započeti pri pojavi prvih znakova bolesti uz utrošak vode od 200-400 l/ha
(2-4 l/100 m2). U žitaricama se smije primijeniti najviše dva puta u jednoj vegetacijskoj sezoni u
razmaku od 21 dan;
h) šećernoj repi: pjegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) u količini od 0,6-0,8 l/ha
(60-80 ml/1000 m2). Niža količina treba se primijeniti u godinama sa slabijim uvjetima za razvoj
pjegavosti lista šećerne repe ili na tolerantnim sortama. Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha.
Može se primijeniti najviše dva puta u jednoj vegetacijskoj sezoni u razmaku od 18 dana;
i) ozimoj i jaroj uljanoj repici: crne pjegavosti (Alternaria spp.) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u
količini od 0,75–1,0 l/ha uz utrošak 400-600 l vode/ha. Dozvoljene su dvije primjene sredstva
tijekom vegetacije: prvi puta kada je uljana repica u fazi BBCH 61-70 i drugi puta u razmaku od
najmanje 21 dan;
j) suncokretu: koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.), sive plijesni (Botrytis cinerea), crne pjegavosti suncokreta (Phoma macdonaldii), sive pjegavosti suncokreta (Diaporthe helianthi), plamenjače (Plasmopara halstedii), bijele truleži suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum) i hrđe suncokreta (Puccinia helianthi) u količini od 0,8-1,0 l/ha (8-10 ml/100 m2). Sredstvo se primjenjuje
u razdoblju kada prijeti zaraza, preventivno, počevši od faze 6-8 listova do cvatnje. Može se
koristiti najviše dva puta. Preporučeni utrošak vode je 250-400 l/ha. S gledišta biološke učinkovitosti
vrlo je važno ispravno određivanje vremena prskanja i osiguranje dobre prekrivenosti biljaka
škropivom;
k) hrastu: hrastove pepelnice (Microsphaera alphitoides) u količini od 0,6-0,7 l/ha uz utrošak 250 l
vode/ha na podmlatku hrasta visine 0,5 m. Sredstvo treba primijeniti u početku pojave pepelnice.

Nikita Herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.
Primjenjuje se u količini 0,4 kg/ha (40 g/1000 m2) nakon nicanja kukuruza (post-em) kada kukuruz
razvije dva do devet listova (BBCH 12-19). Za poboljšanje učinka sredstvu je potrebno dodati
okvašivač na osnovi biljnog ulja u dozvoljenim količinama. Za postizanje optimalne učinkovitosti
preporuča se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Uskolisni korovi najosjetljiviji
su u stadijima 1-3 razvijena lista. U slučaju neravnomjernog nicanja korova sredstvo je
moguće primijeniti u razdvojenoj primjeni (split-aplikacija) unutar dozvoljenih stadija razvoja
kulture pazeći da se ne prijeđe maksimalna dozvoljena količina sredstva od 0,4 kg/ha.

Chess® 50 WG Sistemični insekticid za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) i štitastih moljaca (Aleyrodidae) na povrću, ukrasnom bilju i hmelju te repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na uljanoj repici.
Primjenjuje se za zaštitu:
• krastavaca u zaštićenom prostoru za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u količini:
– do 50 cm visine: 1,2 g/100 m2
– od 50 do 125 cm visine: 1,8 g/100 m2
– iznad 125 cm visine: 2,4 g/100 m2;
Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,02 %.;
• krastavaca u zaštićenom prostoru za suzbijanje štitastih moljaca (Aleyrodidae) u količini:
– do 50 cm visine: 3,6 g/100 m2
– od 50 do 125 cm visine: 5,4 g/100 m2
– iznad 125 cm visine: 7,2 g/100 m2;
Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,06 %.
Preporučeni utrošak vode u krastavcima u zaštićenom prostoru je 600-1200 l/ha;
 crveni kupus, bijeli kupus, kelj za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u količini 400 g/ha u najmanje 600 l vode/ha (40 g/1000 m2 u 60 l vode);
 konzumnog krumpira za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u količini od 200 g/ha (20 g/1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 300-500 l/ha;
 sjemenskog krumpira za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) kao vektora virusa u količini od
300 g/ha (30 g/1000 m2). CHESS 50 WG ne sprječava prenošenje Y virusa lisnim ušima. Preporučeni
utrošak vode je 300-500 l/ha;
• salate glavatice na otvorenom za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u količini od 400 g/ha u
600-1200 l vode/ha (40 g/1000 m2);
• hmelj za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u količini 800 g/ha uz utrošak vode od 2000-4000 l/ha;
 ukrasnog bilja na otvorenom i u zaštićenom prostoru za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u
količini:
– do 50 cm visine: 2,4 g/100 m2
– od 50 do 125 cm visine: 3,6 g/100 m2
– iznad 125 cm visine: 4,8 g/100 m2;
Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,04 %;
• ukrasnog bilja na otvorenom i u zaštićenom prostoru za suzbijanje štitastih moljaca                           (Aleyrodidae) u količini:
– do 50 cm visine: 3,6 g/100 m2
– od 50 do 125 cm visine: 5,4 g/100 m2
– iznad 125 cm visine: 7,2 g/100 m2;
Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,06 %.
Preporučeni utrošak vode na ukrasnom bilju je 600-1200 l/ha;
• ozime i jare uljane repice za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini od
150 g/ha. Sredstvo je najbolje primjeniti kada je uljana repica u fazi zelenog pupa (BBCH 51) i
kada je repičin sjajnik dosegao prag štetnosti, najkasnije kada je uljana repica u fazi žutog pupa
(BBCH 59). Preporučeni utrošak vode je 200-600 l/ha;
CHESS®50 WG primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu. Bez obzira na utrošak škropiva uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu štetnika prilagođavanjem utroška vode razvoju pojedine kulture.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt