Selektivno herbicidno sredstvo sistemičnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Aktivna tvar: nikosulfuron, 40 g/l
Formulacija: koncentrat za suspenziju-SC

Djelovanje i primjena:
Nicogan® 40 OD je herbicidno sredstvo iz skupine sulfonilureja herbicida (ALS inhibitori). Biljka ga usvaja preko listova i manje putem korijena za što je potrebna dovoljna količina vlage u tlu. Nakon unosa, aktivna tvar nikosulfuron se vrlo brzo razmješta unutar biljke koja, ako je osjetljiva, odmah prestaje rasti. Do potpunog odumiranja dolazi unutar 7-20 dana. Kod širokolisnih korova dolazi do zadebljanja i deformacije meristema, a travni korovi reagiraju crvenilom listova (antocijan), žućenjem i nekrozom meristema.
Nicogan® 40 OD je selektivno herbicidno sredstvo sistemičnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.
Primjenjuje se jednokratno ili dvokratno (split-aplikacija), pazeći da se ne prijeđe maksimalna količina od 1,0 l /ha:

a) jednokratno u količini 1,0 l/ha nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja kukuruza od dva do osam listova (BBCH 12 – 18).
b) dvokratno (split-aplikacija) u količini 0,6 l/ha + 0,4 l/ha (ukupno 1,0 l/ha) nakon nicanja (post-em). Optimalno vrijeme druge primjene je kod ponovnog ponika korova, 7-10 dana nakon prve primjene. Dvokratna (split-aplikacija) primjenjuje se kod produženog nicanja korova.

Nicogan® 40 OD suzbija samo iznikle korove, a optimalna učinkovitost postiže se primjenom u ranim razvojnim stadijima korova.

Tablica osjetljivosti korovnih vrsta:

Uskolisni korovi
koštan (Echinochloa crus-galli) O
muhari (Setaria sp.) O
jednogodišnja vlasnjača (Poa annua) O
Širokolisni korovi
obični šćir (Amaranthus retroflexus) O
pastirska torbica (Capsella bursa-pastoris) O
mišjakinja (Stellaria media) O
bijeli kužnjak (Datura stramonium) O
prava kamilica (Matricaria chamomilla) O

O – Osjetljiv (učinkovitost > 85%), SO – srednje osjetljiv (učinkovitost 75 – 85%), ST – srednje tolerantan (učinkovitost 60 – 75%), T – tolerantan (učinkovitost < 60%)

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 (jednokratno ili dvokratno (split-aplikacija)) uz maksimalnu količinu od 1,0 l/ha
Utrošak vode: 200-300 l/ha
Način primjene: Prskanje vučenim ili nošenim traktorskim prskalicama

Plodored:
U slučaju prijevremenog preoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva Nicogan® 40 OD smije se sijati samo kukuruz. U normalnom plodoredu nakon dubokog oranja u jesen smiju se sijati ozime žitarice. Ostale kulture smiju se sijati/saditi tek u slijedeće proljeće.

Ograničenja:
Smije se koristiti najviše jedanput godišnje (jednokratno ili dvokratno (split aplikacija)) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 1,0 l/ha.
Nicogan® 40 OD nije preporučljivo koristiti u kukuruzu šećercu, kokičaru i sjemenskom kukuruzu bez prethodne provjere osjetljivosti.
Ne smije se primjenjivati na usjev u stresu nastao uslijed suviška vode, hladnoće, napada biljnih bo- lesti i štetnika, kao i od prethodno primijenjenih herbicida.
Ne smije se primjenjivati na usjevima u kojima su u vrijeme sjetve korišteni organofosforni insekticidi u granulama. Nicogan® 40 OD primijeniti najmanje tjedan dana nakon folijarne primjene organofos- fornih insekticida.
Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Fitotoksičnost:
Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način, ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena.
Nicogan® 40 OD ne smije se primjenjivati na usjeve u stresu koji može biti uzrokovan napadom biljnih bolesti i štetnika, sušom, previsokom vlagom, mrazom ili nedostatkom hranjiva te kada su tem- perature ispod 10 ºC i iznad 25 ºC.
Sredstvo ne primjenjivati kada se očekuje jaka kiša.
Moguća je pojava simptoma fitotoksičnosti prolaznog karaktera bez učinka na kvalitetu prinosa. Prilikom primjene spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Mogući utjecaji na učinkovitost:
Za postizanje optimalnih rezultata preporučuje se primjena za vrijeme toplog i vlažnog vremena, od- nosno u vrijeme intenzivnog rasta i razvoja korova. U slučaju duže suše, smanjena je apsorpcija aktiv- ne tvari, a time i herbicidni učinak. Ne preporučuje se primjena kada je razlika između dnevnih i noćnih temperatura veća od 20 ºC. Kada je dnevna temperatura veća od 25 ºC, sredstvo primijeniti navečer. Primijeniti u vrijeme kada 2-3 sata nakon primjene neće pasti kiša.

Karenca: 84 dana za kukuruz za zrno; 30 dana za kukuruz za silažu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt