Pomoćno sredstvo – dodatak škropivima, sredstvo za sprečavanje zanošenja i povećanje depozita škropiva. Smanjuje zanošenje (“drift”) i učinkovito poboljšava depozit unutar namijenjenog područja prilikom primjene sredstava za zaštitu bilja, odnosno pesticida.

Aktivna tvar: polivinil polimer, 2%
Formulacija: tekući koncentrat za emulziju-EC

Djelovanje i primjena:

MIST-CONTROL je pomoćno sredstvo, dodatak škropivima, sredstvo za sprečavanje zanošenja i povećanje depozita škropiva unutar namijenjenog područja prilikom primjene sredstava za zaštitu bilja, odnosno pesticida. MIST-CONTROL će značajno smanjiti, ali ne i potpuno ukloniti svu izmaglicu odgovornu za zanošenje škropiva prilikom primjene.

Upotrebljava se kao dodatak svim škropivima u količini od 250 ml do 1 litre, ovisno o vrsti i načinu primjene (Vidi: Tablica dozacija).

Način pripreme:
• odaberite točnu dozu iz donje tablice,
• u spremnik uređaja za primjenu koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode i u kojem je uključena mješalica dodati potrebnu količinu sredstva za zaštitu bilja i MIST-CONTROLA uz obavezno poštivanje slijedećeg redoslijeda miješanja:
• sredstva za zaštitu bilja, odnosno pesticida u obliku močivih prašiva uvijek dodati u spremnik prije MIST-CONTROL-a, a pesticide u tekućim formulacijama nakon što ste u spremnik dodali MIST-CONTROL,
• močiva prašiva trebaju biti potpuno raspršena prije dodavanja MIST-CONTROL-a u spremnik uređaja za primjenu,
• točnu dozu MIST-CONTROL-a polagano ulijte u vrtložnu zonu spremnika ili na površinu tijekom punjenja spremnika,
• ako koristite dodatne aditive za škropivo, kao NU-FILM-17, treba ih dodati nakon MIST-CONTROL- a,
• za maksimalno djelovanje MIST-CONTROL-a pH škropiva treba biti niži od pH 11,
• dopuniti spremnik uređaja za primjenu preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje,
• nastavite miješati škropivo najmanje 2 minute prije nego započnete s primjenom škropiva,
• nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Proizvod koristiti u skladu s dobrom poljoprivrednom praksom, što uključuje korištenje ispravnih i pravilno
podešenih uređaja za primjenu. Ne primjenjivati pri visokim temperaturama. Primjenjivati kada su temperaturni i ostali okolišni uvjeti pogodni za primjenu, kako bi se postigli željeni rezultati.

RADNI PRITISAK

SAPNICE (DIZE)

DOZACIJA MIST- CONTROL™ (U 100 L ŠKROPIVA)

Niski (ispod 2 bara)

Sapnice (dize) s lepezastim mlazom

Asimetrične sapnice (dize) s velikom potrošnjom vode

250 ml – 750 ml

500 ml – 750 ml

Srednji (2- 3,5 bara)

Sapnice (dize) s lepezastim mlazom

Asimetrične sapnice (dize) s velikom potrošnjom vode

Ručni pištolji sa sapnicama (dizama) šupljeg konusa

500 ml – 750 ml

500 ml – 1.0 l

750 ml – 1.0 l

Miješanje: Kompatibilan s većinom komercijalnih fungicida, insekticida, herbicida i folijarnih gnojiva. Preporuča se provesti pokuse miješanja u slučaju miješanja s više sredstava.

UPUTE O MJERAMA OPREZA TIJEKOM UPOTREBE:
Rizik od zanošenja (drifta) prilikom primjene škropiva varira ovisno o tipu pesticida, uvjetima aplikacije te vegetaciji u blizini tretiranog područja. Prilikom primjene škropiva moraju se poštivati pravila dobre poljoprivredne prakse. MIST-CONTROL™ će značajno smanjiti, ali ne i u potpunosti ukloniti zanošenje. Minimizacija zanošenja obveza je osobe koja primjenjuje sredstvo za zaštitu bilja (pesticid). U tablici je prikazan sažetak preporučenih postupaka za smanjenje šteta od zanošenja koje treba uvijek primjenjivati. No najvažnije je, ako postoji bilo kakva sumnja da bi aplikacija mogla dovesti do štetnog zanošenja, odgoditi primjenu.

Preporučeni postupak

Primjer

Obrazloženje

Odaberite tip sapnice (dize) koja proizvodi krupne kapi.

Niskotlačna sapnica (diza) s lepezastim mlazom (krupne kapi).

Koristite veličinu kapljica koja će osigurati potrebnu pokrovnost.

Koristite manji pritisak.

Koristite pritisak od 1,4 do 3 bara za krupne kapi.

Koristite pritisak manji od 1,4 bara za ostale tipove sapnica (diza).

Veći pritisak stvara puno više manjih kapi (manjih od 100 mikrona).

Smanjite visinu grana.

Koristite što je moguće nižu visinu grana da bi dobili jednoličnu distribuciju. Korisite krupne kapi za sistemične ili kontaktne herbicide u kukuruzu.

Mogućnost utjecaja vjetra povećava se s povećanjem visina grana uređaja za primjenu. Nekoliko centimetara niže grane mogu smanjiti zanošenje.

Povećajte količinu vode.

Ako je normalna količina vode 150 do 200 l/ha, povećajte na 250 do 300 l/ha.

Sapnice (dize) većeg kapaciteta smanjit će taloženje depozita izvan ciljane površine.

Primjenjivati škropivo kad je brzina vjetra manja od 16 km/h i udaljiti se od osjetljivih biljaka.

Ostavite tampon zone ako se osjetljive biljke nalaze niz vjetar. Poprskajte tampon zone kad se smanji brzina vjetra.

Što je vjetar jači, više škropiva će promašiti ciljanu površinu.

Ne primjenjivati škropivo kad postoji temperaturna inverzija.

Temperaturne inverzije se obično javljaju u ranim jutarnjim satima ili u blizini vodenih površina.

U takvim vremenskim uvjetima smanjeno je miješanje zraka, te škropivo može ostati “lebdjeti” u zraku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt