Haifa Chemicals gnojiva- Haifa Cal™

U ponudi Danon d.o.o. uz Poly-Feed™ GG (NPK formulacija za prihranu i folijarnu aplikaciju u zaštićenim prostorima) gnojiva, su i Multi-K™ i Haifa Cal™ (kalcij-nitrat) visokokvalitetna mineralna vodotopiva gnojiva Haifa chemicals-a.
Haifa Cal™ je vrlo učinkovit izvor dostupnog kalcija i dušika za biljke. Kalcij je kvalitetno hranjivo koje poboljšava kvailtetu prinosa i produljuje vijek trajanja. Kako u biljci kalcij nije pokretan treba ga dodavati tijekom cijelog rasta i razvoja biljaka te treba biti osigurana odgovarajuća razina kalcija kako bi se osigurao pravilan razvoj
Nitratni oblik dušika u Haifa Cal™ biljka lako usvaja te poboljšava učinkovitost kalcija.

Prednosti Haifa Cal™ gnojiva:
• Potpuno topiv u vodi
• Sastoji se od 100 % biljnih hranjiva
• Bez sulfata
• Bez klorida, natrija i drugih štetnih elemenata za bilje
• Pogodan za proizvodnju hranjivih otopina
• Haifa Cal može biti miješana sa svim ostalim vodotopivim gnojivima, osim osnovnih otopina koje sadrže fosfate i sulfate

Analiza vodotopivih gnojiva Haifa Cal™ :
Za prihranu ratarskih usjeva i voćaka, pogodan za izradu mješanih i tekućih gnojiva:
Analiza proizvoda:

N ukupni: ………….15,5 %
N-NO3…………….. 14,4 %
N-NH4…………….. 1,1 %
CaO………………… 26,5 %
Ca……………………18,9 %
Netopiva tvar ………..2000 ppm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt