Integrirana zaštita bilja

Što je Integrirana Zaštita Bilja ? Prema Organizaciji za hranu i poljoprivredu (FAO) IZB je procjena i primjena svih raspoloživih mjera zaštite bilja i drugih mjera koje sprječavaju razvoj populacija štetnih organizama, svodeći istovremeno na najmanju moguću razinu opasnosti po ljudsko zdravlje i okoliš. Što se tiče poljoprivrednika, IZB je najbolja kombinacija bioloških i kemijskih […]