Trgovina nezakonitim i krivotvorenim pesticidima

Trgovina nezakonitim i krivotvorenim pesticidima je rastući problem kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Radi se ozbiljnom organiziranom kriminalu; diljem svijeta (najviše u Kini ) se proizvode sve veće količine krivotvorenih pesticida, jer je to važna roba za poljoprivrednike i njihovu proizvodnju. Najveći problem krivotvorenih pesticida je da se proizvode radi brze zarade bez […]