ZANIMLJIVE ČINJENICE O KUĆNIM MUHAMA ( Musca domestica)

ŽIVOTNI CIKLUS Kod kućne muhe se javlja potpuna metamorfoza, te postoje četiri različite faze života: • Faza jajašca: zavisno o veličini, ženka kućne muhe može izleći do 500 jajašca tijekom života, u jaja polaže jajašca u grupicama od od 75-150 komada, svakih 3-4 dana. Jaja su bijele boje te veličine od oko 1 mm. • […]