Zaštita ukrasnog bilja

Zaštita ukrasnog bilja je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti ukrasnog bilja. Pravovremena zaštita ukrasnog bilja poboljšava i kvalitetu i kvantitetu vašeg ukrasnog bilja.     FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA Zaštita ukrasnog bilja HERBICIDI U vrijeme […]

Zaštita uljane repice

Zaštita uljane repice je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti uljane repice. Pravovremena zaštita uljane repice poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !   FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili  DOZA NAPOMENA Zaštita uljane […]

Zaštita vinove loze

Zaštita vinove loze je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti vinove loze. Pravovremena zaštita paprike poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !         FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA […]

Zaštita višnje i trešnje

Zaštita višnje i trešnje je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti višnje i trešnje. Pravovremena zaštita višnje i trešnje poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !     FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. […]