Kako suzbiti štetne glodavce? Deratizacijom!

  Štakori i miševi mogu uzrokovati velike probleme u urbanim i ruralnim sredinama. Najčešće ih nalazimo u starim i ruševnim objektima, te u nenaseljenim objektima, ali ulaze i u naseljene kuće i stanove. Neke od najčešćih i najpoznatijih vrsta štetnih glodavaca od javno-zdravstvene važnosti su kućni ili crni štakor (Rattus rattus), smeđi štakor ili štakor […]