Mays Top Pack

= Nic 4 OD 1 l (nikosulfuron) + Cornprotect 0,5 l (mezotrion) + Dicash 0,5 l
(dikamba)

Proizvod sastavljen od tri herbicida, namijenjen jednostavnom i potpunom suzbijanju uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu poslije nicanja kukuruza i korova.

Aktivna tvar: nikosulfuron, 40 g/l
mezotrion, 100 g/l
dikamba, 480 g/l

Djelovanje i primjena:
Mays Top Pack sadrži tri herbicida različitih aktivnih tvari u količinama prilagođenim primjeni
za površinu od 1 ha. Namijenjen je jednostavnom i učinkovitom suzbijanju uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu poslije nicanja kukuruza i korova.
Pakiranje: tripak = 1 litra Nic 4 OD + 0,5 litara Cornprotecta + 0,5 litara Dicasha

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

nikosulfuron, 40 g/l
mezotrion, 100 g/l
dikamba, 480 g/l,

koncentrat za suspenziju – SC

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Međunarodni dan krumpira

Prvi Međunarodni dan krumpira obilježava se ovog 30. svibnja, a ustanovila ga je UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) krajem prošle godine. Krumpir (Solanum

Pročitaj više »