Da li su kukci hrana budućnosti ?

Trendovi predviđaju stalni porast stanovništva, pa se predviđa da će do 2050 stanovništvo narasti na  devet milijardi ljudi, što će dovesti do povećane proizvodnje hrane te još većim pritiskom na okoliš. Nestašica poljoprivrednog zemljišta, vode, šuma, ribljeg fonda, kao i hranjivih tvari i neobnovljivih izvora energija je predviđena. Promjena načina ishrane i života je neminovna. […]