FAO organizira online tečajeve o Klimatski pametnoj poljoprivredi

FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda) je tijekom klimatske konferencije COP 24 UNFCCC-a koja se održavala u Katowicama u Poljskoj od 3. do 14. prosinca 2018. predstavio četiri nova modula (o tlu, vodi, usjevima i stočarstvu) vezanih uz Klimatski pametnu poljoprivredu (Climate Smart Agriculture). Moduli se nalaze na njihovoj e-learning platformi. Na predstavljanju su također bili nazočni […]