Poljoprivredni seminari u organizaciji Izraelske ambasade

Kako su se prošlogodišnji seminari pokazali uspješnima i ove godine Izraelska ambasada je odlučila organizirati poljoprivredne seminare, vezane uz Program ruralnog razvoja. Seminari su bili organizirani od  20-22 ožujka 2018. u Pazinu, Zadru te u Splitu. Seminari su bili namijenjeni poljoprivrednicima, konzultantima, novinarima kao i ostalim zainteresiranim stranakama. Tijekom seminara bili su predstavljeni projekti i […]