Poljoprivreda na COP 23 -Bonn

23. Konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime COP (Conference of the parties) UNFCCC-a se održavala od 6. do 17. studenog 2017. godine pod predsjedanjem Fidžija. Zbog nedovoljnog kapaciteta Fidžija, male otočne države, ulogu domaćina je preuzeo Bonn, Njemačka, koji je ujedno i sjedište UNFCCC-a. Ove godine na COP-u je sudjelovalo preko 26 tisuća […]