Posljedice suše na jesenskim kulturama

Ovo ljeto će u Hrvatskoj, ali i ostalim državama Mediterana biti upamćeno po izrazito visokim temperaturama te extremnom nedostatku padalina. Suša i visoke temperature su počele su praviti štete na najvažnijim jesenskim kulturama – kukuruzu, soji i šećernoj repi. Stručnjaci ističu kako bi se, ako se ovako visoke temperature nastave i ne bude kiše, prinos […]