Pripreme za sezonu

Pojavilo se sunce, temperature rastu i na pragu je buđenje prirode. Trebalo bi iskoristiti ovo vrijeme za zaštitu ozimina od korova; Legato Plus je jedno od naboljih riješenja u zaštiti žitarica od korova svih vrsta (širokolisnih i uskolisnih), a važno ga je primjeniti dok korovi nisu prerasli. Pored svojeg kontaktnog i rezidualnog djelovanja, važna je […]