Šumski mrav

Šumski mravi (Formica sp.) najčešće grade svoje mravinjake u šumi, u blizini veće količine srušenih i trulih debla, te ostalih šumskih nusprodukata (otplaih grančica, lišća, iglica,…) koje im služe kao materijal za gradnju gnijezda. Oko 200 vrsta tog roda (Formica sp.) živi na otvorenim poljima. Njihovi upadljivi mravinjaci služe kao zaštita od grabežljivaca te kao […]