Zaštita šećerne repe

Zaštita šećerne repe je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti šećerne repe. Pravovremena zaštita šećerne repe poboljšava i kvalitetu i kvantitetu vašeg uroda.   FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA Zaštita šećerne repe HERBICIDI Prije sjetve GLYPHOGAN 1,5 […]

Zaštita šljive

Zaštita šljive je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti šljive. Pravovremena zaštita šljive poboljšava i kvalitetu i kvantitetu vašeg uroda.       FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA Zaštita šljive HERBICIDI  Prije nicanja korova-mladi nasadi koji još […]

Zaštita šparoge

Zaštita šparoge je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti šparoge. Pravovremena zaštita šparoge poboljšava i kvalitetu i kvantitetu vašeg uroda.   FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA Zaštita šparoge HERBICIDI Dok je kultura u fazi mirovanja (dormantna) u […]

Galigan® 240 EC

Kontaktno – rezidualno herbicidno sredstvo za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih višegodišnjih korova u vinovoj lozi, kupusu i luku. Formulacija: koncentrat za emulziju – EC Aktivne tvari: oksifluorfen 240 g/l Primjena: Kontaktno – rezidualno herbicidno sredstvo za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih višegodišnjih korova u vinovoj lozi, kupusu i luku: 1) Vinova loza […]

Agil® 100 EC

Selektivni sistemični herbicid koji se koristi nakon nicanja za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova i samoniklih žitarica u šećernoj repi, soji, suncokretu, uljanoj repici, grašku, luku, rajčici, paprici. Aktivna tvar: propikizafop, 100 g/l (sadrži surfaktant) Formulacija: tekući koncentrat za emulziju – EC Agil® 100 EC ima izvrsnu selektivnost na širokolisno bilje i uspješno suzbija […]

Afalon® disperzija

Kontaktni zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenju zakorovljenosti nekim jednogodišnjim travnim korovima u krumpiru, peršinu, mrkvi,pastrnjaku, soji i suncokretu. Aktivna tvar: linuron, 450 g/l Formulacija: tekuća koncentrirana suspenzija – SC Djelovanje i primjena:  Biljka Afalon disperziju prvenstveno apsorbira putem korijena (kretanje u biljci je akropetalno, od korijena prema gore), a na korove u mlađem razvojnom […]