Zaštita krumpira

Zaštita krumpira je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima krumpira podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti krastavca. Pravovremena zaštita krumpira poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !   FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA Zaštita krumpira HERBICIDI […]

Zaštita krastavca

Zaštita krastavca je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima krastavca podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti krastavca. Pravovremena zaštita krastavca poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !   /td> FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA Zaštita krastavca […]

Uzgoj kelja i kelja pupčara

Zaštita kelja i kelja pupčara je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima kelja i kelja pupčara podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti kelja i kelja pupčara. Pravovremena zaštita kelja i kelja pupčara poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 ! […]

Zaštita jagode

Zaštita jagode je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima jagode podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti jagode. Pravovremena zaštita jagode poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 ! FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA Zaštita  jagode HERBICIDI Od sredine […]

Zaštita jabuke

Zaštita jabuke je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima jabuke podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti jabuke. Pravovremena zaštita jabuka poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 ! FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA Zaštita jabuke HERBICIDI  Prije nicanja […]