Mamac za muhe

Insekticid – granulirani insekticid za suzbijanje muha Mamac za muhe je granulirani insekticid posebno namijenjen suzbijanju muha, te uspješno rješava problem muha i u prostorima izrazito izloženim „napadu“ muha. 

Foval CE insekticid

Foval® CE Insekticid – Koncentrirani insekticid za suzbijanje letećih i gmižućih insekata Insekticid, vrsta biocidnog pripravka 18