= Nic 4 OD 1 l (nikosulfuron) + Cornprotect 0,5 l (mezotrion) + Dicash 0,5 l
(dikamba)

Proizvod sastavljen od tri herbicida, namijenjen jednostavnom i potpunom suzbijanju
uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu poslije nicanja kukuruza i
korova.

Aktivna tvar: nikosulfuron, 40 g/l
mezotrion,
100 g/l
dikamba,
480 g/l

Djelovanje i primjena:

Mays Top Pack sadrži tri herbicida različitih aktivnih tvari u količinama prilagođenim primjeni
za površinu od 1 ha. Namijenjen je jednostavnom i učinkovitom suzbijanju uskolisnih
i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu poslije nicanja kukuruza i korova.

Pakiranje: tripak = 1 litra Nic 4 OD + 0,5 litara Cornprotecta + 0,5 litara Dicasha