Da li su biogoriva prilika za poljoprivrednike ?

Obnovljivi izvori energije, a posebno biomasa i biogoriva, su važni radi smanjenja konvencionalnih izvora energije, a također i kao značajan doprinos zaštiti okoliša u cjelini. Također proizvodnja biogoriva može pružiti i mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Europska komisija je i navela da su biogoriva obnovljiva alternativa fosilnim gorivima u prometnom sektoru EU-a, čime bi […]