Insekticidi

Insekticidi Mavrik® 2 F Tau-fluvalinat, 240 g/l Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika na jabuci, ruži i šećernoj repi – sintetski piretroid širokog spektra djelovanja. Saznaj više Pirimor® 50 WG Pirimikarb, 500 g/kg Selektivni sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih uši (porodica Aphididae) na jezgričavim i koštićavim voćkama, povrću na otvorenom (grašku, grahu, mrkvi, salati, rajčici, […]

Vrijeme je za sjetvu uljane repice

          Poštovani poljoprivrednici, Sjetva repice je u jeku, te je vrijeme da se opskrbite sa najkvalitetnijom zaštitom od korova i štetnika. Danon d.o.o. raspolaže po cijeni i kvaliteti odličnim herbicidima, insekticidima i fungicidima koji se koriste u ovoj kulturi. U zaštiti od korova poslije sjetve ,a prije nicanja preporučujemo vam herbicide: Kalif, Sultan® i Efica®, a […]

Poljoprivredne aktivnosti u proljeće

Proljetna sjetva je završila te je u tijeku njega i zaštita usjeva, pa je ovo vrijeme ključno u zaštiti protiv bolesti, štetočina i korova. Danon d.o.o. Vam za efikasnu zaštitu nudi sljedeća sredstva za zaštitu bilja: U zaštiti šećerne repe nezamjenjivo je rješenje Goltix®. Za suzbijanje uskolisnih korova u širokolisnim kulturama (soja, suncokret, šećerna repa, povrće) tu su Agil i Leopard. […]

Zaštita uljane repice od korova, bolesti i štetnika

Sredstva za zaštitu uljane repice u ponudi Danon d.o.o. SULTAN 50 SC je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici. Sadrži 500 g/l aktivne tvari metazaklor. U ozimoj uljanoj repici primjenjuje se u količini 1,5 – 2,0 l/ha uz utrošak vode 200- 400 l/ha;  a) nakon sjetve, a […]

Zakeo Xtra® (Amistar Extra)

Preventivno-kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u žitaricama, šećernoj repi, uljanoj repici, suncokretu i šumarstvu Aktivna tvar: azoksistrobin, 200 g/l                             ciprokonazol, 80 g/l Formulacija: koncentrat za suspenziju – SC Kemijska skupina: QoITriazoli Grupa: Grupa C3 (Azoksistrobin) i Grupa G1 (Ciprokonazol) Način djelovanja: Preventivno, […]

Zaštita strnih žitarica

Zaštita strnih žitarica je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti strnih žitarica. Pravovremena zaštita strnih žitarica poboljšava i kvalitetu i kvantitetu vašeg uroda.       FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA Zaštita strnih žitarica HERBICIDI Tretiranje strništa […]

Zaštita uljane repice

Zaštita uljane repice je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti uljane repice. Pravovremena zaštita uljane repice poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !   FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili  DOZA NAPOMENA Zaštita uljane […]

Sredstva za zaštitu bilja – Insekticidi

Apollo® 50 SC – kontaktni akaricid Pirimor® 50 WG Mavrik® 2 F Poleci Sindoxa