Anti drift mlaznice

CROCPA (Croatian Crop Protection Association – Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske) je izdala informativnu brošuru  o anti-drift mlaznicama-  o odabiru vrste mlaznice za primjenu sredstva za zaštitu bilja te što uztokuje zanošenje mlaznica Brošuru možete proučiti na linku: ANTI-DRIFT MLAZNICE