Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“, referentna oznaka KK.04.1.2.01

Referentna oznaka: KK.04.1.2.01.0077
Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Danon d.o.o.

DANON društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo, uvoz i izvoz, zastupanje stranih tvrtki i turizam
Ledinska 7
10255 Stupnik, Hrvatska
OIB: 08285160598

Razdoblje provedbe Projekta je od 12. ožujka 2019. do 30. lipnja 2021. godine

Ukupna vrijednost Projekta:556.500,00 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta: 556.500,00 kn
Bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 450.350,00 kn

 

Opis i očekivani rezultati Projekta:

 

Svrha projekta je ugradnjom fotonaponskih pretvarača stupnja iskoristivosti većeg od 15% za vlastitu proizvodnju električne energije i s namjenom za vlastitu potrošnju te ugradnjom dizalice topline zrak/voda visokog energetskog razreda za potrebe grijanja i hlađenja predmetne energetski troškovne cjeline povećati učinkovitost trošenja energije i udio korištenja OIE u tvrtki Danon d.o.o. Provedbom projektnih aktivnosti smanjit će se nepotrebna potrošnja energije pri čemu će se uštedjeti ukupna godišnja isporučena energija u iznosu od 86,5% te će se ostvariti smanjenje emisija CO2 za 13,4 t na godišnjoj razini.

 

Kontakt osoba: Vladimir Danon, direktor, +385 (0) 1 6530 985

Kontakt adresa elektroničke pošte: danon@danon.hr ; https://www.danon.hr/

Dodatne informacije o ovim programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr ; https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/